W dniu 21 kwietnia 2023 r. Teatralny Zespół "Dzwonki" brał udział w 48. Konkursie zespołów teatralnych w języku białoruskim w Białymstoku organizowanym przez Towarzystwo Kultury Białoruskiej.

Zespół zajął I miejsce, a Bogdan Dmitruk został najlepszym aktorem. Na wszystkich czeka nagroda pieniężna, dyplomy i wielka satysfakcja. Opiekun zespołu Pani Wiera Masajło również otrzymała nagrodę za co serdecznie gratulujemy.

Towarzystwo Kultury Białoruskiej sfinansowało transport i poczęstunek, za co serdecznie dziękujemy.

 

16 października 2020 r. w Białymstoku Teatralny Zespół „Dzwonki” z Hajnowskiego Domu Kultury w składzie: Paweł Tichoniuk, Anna Moroz, Zofia Filipiuk, Wiktoria Gawryluk, Rafał Prokopiuk brał udział w 41. konkursie małych form scenicznych  „Sceniczne Słowo” w języku białoruskim przedstawiając spektakl pt: „Dopyty na piaciorku” przygotowany przez Panią Wierę Masajło. Udało się. Zespół zajął I miejsce, a Zosia i Wiktoria zostały najlepszymi aktorkami. Na wszystkich czeka wysoka nagroda pieniężna, dyplomy i wielka satysfakcja. Towarzystwo Kultury Białoruskiej sfinansowało transport i poczęstunek, za co serdecznie dziękujemy.

Opiekun zespołu Wiera Masajło

[gallery link="none" columns="1" size="full" ids="12840,12841"]

27 stycznia 2018 r. odbyły się w sali kolumnowej Hajnowskiego Domu Kultury XXX Wojewódzkie Spotkania Zespołów Kolędniczych organizowane przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury oraz Hajnowski Dom Kultury. Na trzydziestej, jubileuszowej edycji zaprezentowało się 17 grup kolędniczych. Czteroosobowa komisja w składzie: dr Artur Gaweł, dr Cezary Jan Mielko, Mariusz Żwierko i Marta Szałkiewicz, wyróżniła, aż 12 zespołów, co świadczy o wysokim poziomie wykonawczym uczestników. W kategorii zespołów dziecięco-młodzieżowych wyróżnienie otrzymała dziecięca grupa „Dzwonki” działająca przy HDK, a nagrodę w wysokości 500 zł jury przyznało grupie dziecięcej „Herody” ze Zbójnej. W grupie dorosłych nagrody można było otrzymać w trzech kategoriach: Herody, Kolędowanie - zespoły śpiewacze oraz Kolędowanie z kozą. Za zajęcie I miejsca laureaci otrzymali nagrody w wysokości 500 zł, za II - 450 zł, a za III - 300 zł. W kategorii Herody, do której zaliczamy ludowe przedstawienia bożonarodzeniowe nawiązujące do ewangelicznych opisów rzezi niewiniątek i śmierci króla Heroda, zwyciężyła grupa Herodów z gminy Czyżew, drugie miejsce zajął zespół Podlasie z Wyszonek Błoni, trzecie zaś - Teatrzyk Form Różnych „Zryw” z Czarnej Wsi Kościelnej. W kategorii zespołów śpiewaczych na pierwszym miejscu uplasował się zespół „Kompania męska” z Kalinówki Kościelnej, na drugim - „Knyszynianki” z Knyszyna, a na trzecim miejscu ex aequo: zespół „Czarnowiacy” z Czarnej Wsi Kościelnej i „Klepaczanki” z Klepacz. Komisja w kategorii zespołów śpiewaczych przyznała także wyróżnienie - zespołowi „Kądzielnice” z Jaświł. W kategorii kolędowania z kozą pierwsze miejsce przyznano zespołowi z miejscowości Wyszonki Błonie, a kolędnicy z szopką z Wąsosza otrzymali wyróżnienie za adaptację. Odbywające się co dwa lata Wojewódzkie Spotkania Zespołów Kolędniczych mają na celu upowszechnianie i pielęgnowanie tradycji kolędniczych z szczególnym naciskiem na zachowanie tradycyjnego repertuaru i formy. Bożonarodzeniowe szopki, kolorowe gwiazdy kolędnicze, kozy i przedstawienia ludowe o tematyce zaczerpniętej z Ewangelii charakteryzują oprawę wizualną Spotkań Zespołów Kolędniczych. Cieszy, że wraz z barwnym widowiskiem, grupy kolędnicze z województwa podlaskiego zapewniają odbiorcom wysoki poziom wykonawczy.

Marta Korszak

Zdjęcia: Anna Tarasiuk

FOTORELACJA

Hajnowskie Spotkania z Kolędą Prawosławną -  11.01.2018 r.

11 stycznia w Hajnowskim Domu Kultury odbył się drugi dzień przesłuchań konkursowych Hajnowskich Spotkań z Kolędą Prawosławną.Jury w składzie: Ks. mitrat Michał Niegierewicz- przewodniczący, Ks. Paweł Korszak, Pan Igor Fita po wysłuchaniu 30 zespołów kolędniczych ( ok. 570 uczestników) przyznało  nagrody i wyróżnienia. Zespół  „Dzwonki”  z Hajnowskiego Domu Kultury otrzymał III miejsce.  Grupę do konkursu przygotowała Pani Wiera Masajło.

            W dniu 19 listopada 2017 r. w Hajnowskim Domu Kultury  odbyła  się finałowa impreza -  Prezentacje Zespołów Obrzędowych p.h."Białoruski Obrzęd na Scenie". Białoruski obrzęd zaprezentowano również w Grabowcu (gm. Dubicze Cerkiewne), Bielsku Podlaskim oraz Białymstoku. W niedzielne popołudnie na scenie HDK zaprezentowało się 11 zespołów z  Bielska Podlaskiego, Narwi, Ryboł, Gródka i Załuk. Zespoły przedstawiły białoruskie obrzędy ludowe takie jak: „Каравайны абрад”, „Перад выездам да шлюбу”: „Дзіцячыя гульні”, „Як Яшка стаў чалавекам”,  „Як тут не верыць у шаптухі?”, „Гуканне вясны”,  „Дажынкі”, „Шаткаванне капусты”, „Вялікоднае снеданне”, „Хрысціны”, „Бяленне кужалю”. Hajnowski Dom Kultury reprezentowała Dziecięca Grupa Teatralna "Dzwonki". W wykonaniu młodych aktorów , a byli to:

 1. Julia Korch – matka
 2. Dawid Tichoniuk – ojciec i Kola
 3. Julia Wrzosek – Alona
 4. Julia Maciuka – sąsiadka
 5. Kinga Szymczak – sąsiadka
 6. Łukasz Stulgis – dziadek – żebrak
 7. Tomasz Drużba – muzykant (grajek)

obejrzeliśmy spektakl pt. "Nu i jak tut nie wieryć u szaptuchi", opracowanym przez Panią Wierę Masajło.  Dziecięca Grupa „Dzwonki” z tym przedstawieniem wystąpiła się również w pozostałych miejscowościach. Organizatorem 24. edycji prezentacji był Zarząd Główny Białoruskiego Towarzystwa Społeczno - Kulturalnego w Białymstoku. Imprezę zrealizowano dzięki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz pomocy Kulturalnego Centrum Białorusi w Polsce.

Dziecięca Grupa "Dzwonki" z HDK w listopadzie 2017 r. wystąpiła czterokrotnie z przedstawieniem pt. „Nu i jak tut nie wieryć u szaptuchi”, opracowanym przez Panią Wierę Masajło,  w ramach  Prezentacji Białoruskich Zespołów Obrzędowych ( 5.11.2017 r. w  Białystoku, 12.11.2017 r. w Grabowcu i Bielsku Podlaskim oraz 19.11.2017 r. w Hajnowskim Domu Kultury). Prezentacje po raz 24 zorganizowane były przez Zarząd Główny Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Białymstoku.

Obsada:

 1. Julia Korch – matka
 2. Dawid Tichoniuk – ojciec i Kola
 3. Julia Wrzosek – Alona
 4. Julia Maciuka – sąsiadka
 5. Kinga Szymczak – sąsiadka
 6. Łukasz Stulgis – dziadek – żebrak
 7. Tomasz Drużba – muzykant (grajek)