27 stycznia 2018 r. odbyły się w sali kolumnowej Hajnowskiego Domu Kultury XXX Wojewódzkie Spotkania Zespołów Kolędniczych organizowane przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury oraz Hajnowski Dom Kultury. Na trzydziestej, jubileuszowej edycji zaprezentowało się 17 grup kolędniczych. Czteroosobowa komisja w składzie: dr Artur Gaweł, dr Cezary Jan Mielko, Mariusz Żwierko i Marta Szałkiewicz, wyróżniła, aż 12 zespołów, co świadczy o wysokim poziomie wykonawczym uczestników. W kategorii zespołów dziecięco-młodzieżowych wyróżnienie otrzymała dziecięca grupa „Dzwonki” działająca przy HDK, a nagrodę w wysokości 500 zł jury przyznało grupie dziecięcej „Herody” ze Zbójnej. W grupie dorosłych nagrody można było otrzymać w trzech kategoriach: Herody, Kolędowanie - zespoły śpiewacze oraz Kolędowanie z kozą. Za zajęcie I miejsca laureaci otrzymali nagrody w wysokości 500 zł, za II - 450 zł, a za III - 300 zł. W kategorii Herody, do której zaliczamy ludowe przedstawienia bożonarodzeniowe nawiązujące do ewangelicznych opisów rzezi niewiniątek i śmierci króla Heroda, zwyciężyła grupa Herodów z gminy Czyżew, drugie miejsce zajął zespół Podlasie z Wyszonek Błoni, trzecie zaś - Teatrzyk Form Różnych „Zryw” z Czarnej Wsi Kościelnej. W kategorii zespołów śpiewaczych na pierwszym miejscu uplasował się zespół „Kompania męska” z Kalinówki Kościelnej, na drugim - „Knyszynianki” z Knyszyna, a na trzecim miejscu ex aequo: zespół „Czarnowiacy” z Czarnej Wsi Kościelnej i „Klepaczanki” z Klepacz. Komisja w kategorii zespołów śpiewaczych przyznała także wyróżnienie - zespołowi „Kądzielnice” z Jaświł. W kategorii kolędowania z kozą pierwsze miejsce przyznano zespołowi z miejscowości Wyszonki Błonie, a kolędnicy z szopką z Wąsosza otrzymali wyróżnienie za adaptację. Odbywające się co dwa lata Wojewódzkie Spotkania Zespołów Kolędniczych mają na celu upowszechnianie i pielęgnowanie tradycji kolędniczych z szczególnym naciskiem na zachowanie tradycyjnego repertuaru i formy. Bożonarodzeniowe szopki, kolorowe gwiazdy kolędnicze, kozy i przedstawienia ludowe o tematyce zaczerpniętej z Ewangelii charakteryzują oprawę wizualną Spotkań Zespołów Kolędniczych. Cieszy, że wraz z barwnym widowiskiem, grupy kolędnicze z województwa podlaskiego zapewniają odbiorcom wysoki poziom wykonawczy.

Marta Korszak

Zdjęcia: Anna Tarasiuk

FOTORELACJA