W dniu 19 listopada 2017 r. w Hajnowskim Domu Kultury  odbyła  się finałowa impreza -  Prezentacje Zespołów Obrzędowych p.h."Białoruski Obrzęd na Scenie". Białoruski obrzęd zaprezentowano również w Grabowcu (gm. Dubicze Cerkiewne), Bielsku Podlaskim oraz Białymstoku. W niedzielne popołudnie na scenie HDK zaprezentowało się 11 zespołów z  Bielska Podlaskiego, Narwi, Ryboł, Gródka i Załuk. Zespoły przedstawiły białoruskie obrzędy ludowe takie jak: „Каравайны абрад”, „Перад выездам да шлюбу”: „Дзіцячыя гульні”, „Як Яшка стаў чалавекам”,  „Як тут не верыць у шаптухі?”, „Гуканне вясны”,  „Дажынкі”, „Шаткаванне капусты”, „Вялікоднае снеданне”, „Хрысціны”, „Бяленне кужалю”. Hajnowski Dom Kultury reprezentowała Dziecięca Grupa Teatralna "Dzwonki". W wykonaniu młodych aktorów , a byli to:

  1. Julia Korch – matka
  2. Dawid Tichoniuk – ojciec i Kola
  3. Julia Wrzosek – Alona
  4. Julia Maciuka – sąsiadka
  5. Kinga Szymczak – sąsiadka
  6. Łukasz Stulgis – dziadek – żebrak
  7. Tomasz Drużba – muzykant (grajek)

obejrzeliśmy spektakl pt. "Nu i jak tut nie wieryć u szaptuchi", opracowanym przez Panią Wierę Masajło.  Dziecięca Grupa „Dzwonki” z tym przedstawieniem wystąpiła się również w pozostałych miejscowościach. Organizatorem 24. edycji prezentacji był Zarząd Główny Białoruskiego Towarzystwa Społeczno - Kulturalnego w Białymstoku. Imprezę zrealizowano dzięki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz pomocy Kulturalnego Centrum Białorusi w Polsce.