W dniu 21 kwietnia 2023 r. Teatralny Zespół "Dzwonki" brał udział w 48. Konkursie zespołów teatralnych w języku białoruskim w Białymstoku organizowanym przez Towarzystwo Kultury Białoruskiej.

Zespół zajął I miejsce, a Bogdan Dmitruk został najlepszym aktorem. Na wszystkich czeka nagroda pieniężna, dyplomy i wielka satysfakcja. Opiekun zespołu Pani Wiera Masajło również otrzymała nagrodę za co serdecznie gratulujemy.

Towarzystwo Kultury Białoruskiej sfinansowało transport i poczęstunek, za co serdecznie dziękujemy.