Uczestnicy zajęć Prace plastyczne

Koło plastyczne "Impast" - instruktor Urszula Ginszt

IMPAST to grupa plastyczna pod opieką instruktor do spraw plastyki Urszuli Ginszt. Swoją działalność rozpoczęła w październiku 2023 roku w Pracowni HDK Artystyczna Piwnica. Przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży w wieku 7-13 lat. Działa w dwóch grupach wiekowych : kl. I-III i IV-VI. Program obejmuje zajęcia ogólnoplastyczne z technik rysunku (ołówek, pastele, węgiel. tusz, cienkopis), malarstwa (plakatówka, akwarela, akryl,olej), rzeźby, grafiki, rękodzielnictwa, mające na celu wspomaganie ogólnego rozwoju dziecka, kształtowanie jego wrażliwości, pobudzanie ekspresji twórczej oraz rozbudzanie zainteresowań. Zawierają ćwiczenia z martwej natury, studium postaci, zwierząt, plenery, naukę o barwach, kompozycji, perspektywie, formach przestrzennych, różnych technik np. collage, frotażu, papieroplastyki. Uczestnicy nabywają wiedzę i umiejętności stosowania podstaw środków wyrazu plastycznego, poznają i stosują techniki plastyczne z różnych dziedzin sztuki. Pracownia HDK Artystyczna Piwnica realizuje konkursy i wystawy. Uwieńczeniem roku artystycznego grupy jest wystawa twórczości w Hajnowskim Domu Kultury.