Cennik uczestnictwa w zajęciach  w Hajnowskim Domu Kultury w sezonie wrzesień 2023  - czerwiec 2024
 

Lp.

Zajęcia

Opłata w zł

1.       

Zespół Tańca Ludowego „Przepiórka”

50,-/ m-c

2.       

Zespół Tańca Ludowego „Przepiórka” grupa reprezentacyjna

40,-/ m-c

3.       

Zespół Tańca Nowoczesnego

50,- / m-c

4.       

Zespół Tańca Nowoczesnego – zajęcia indywidualne / duety

30,- os. / 1 zajęcia

5.       

Mażoretki SHOCK

50,- / m-c

6.       

Studio Piosenki Estradowej zaj. grupowe

60,- / m-c

7.       

Studio Piosenki Estradowej zaj. indywidualne

30,- / 1 zajęcia

8.       

Koło Plastyczne „POWIDOKI”

80,- / m-c

9.       

Koło plastyczne „Misz masz”

60,- /m-c

10.   

Koło plastyczne „FORMA”

80,- / m-c

11.   

Grupa plastyczna „IMPAST”

80,- / m-c

12.   

Klub Plastyka „ST-ART”

30,- / 1 zajęcia

13.   

Pracownia Mody „Artistic FASHION”

100,- / m-c

14.   

Grupa tkacka „Supełki”

50,- / m-c

15.   

Klub malucha

60,- / m-c

16.   

Warsztaty rękodzielnicze *

30,-/ 1 zajęcia

17.   

PILATES *

80,- / m-c

18.   

Zajęcia z robotyki *

35,-/ 1 zajęcia

19.   

Rytmika *

20,- / m-c

20.   

Akrobatyka artystyczna *

120,- / m-c

21.   

Pracownia Gobelinu *

50,- / m-c

22.   

Taniec Towarzyski – Taneczny MIX *

120,- / m-c

23.   

Taniec Towarzyski – dzieci *

120,- / m-c

24.   

Taniec Towarzyski - Latino solo *

150,- / m-c

25.   

Taniec Towarzyski – Pary taneczne *

150,- osoba / m-c

26.   

Pierwszy taniec *

120 ,- / 1 godz.

 
* nie obowiązują żadne zniżki
Cennik obowiązuje od 01.08.2023 r. ( z późn. zm.) Podane ceny są cenami brutto.
 
Opłaty za zajęcia należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy Hajnowskiego Domu Kultury:
PKO BP Nr 03 1020 1332 0000 1102 0037 4900  
W celu prawidłowej identyfikacji wpłacających w tytule przelewu musi być podane: - imię i nazwisko uczestnika , np. Jan Nowak - poprawny miesiąc i rok , za który wnoszona jest opłata, np. IX-2023 - nazwa zajęć oraz grupa: np. Mażoretki I - w przypadku opłaty zbiorowej za kilka zajęć w tytule przelewu konieczne jest rozbicie kwoty na poszczególne zajęcia i wyszczególnienie ich ( przelew może dotyczyć kilku zajęć, lecz tylko jednej osoby).
OPŁATY ZA ZAJĘCIA DOKONYWANE SĄ W OKRESIE OD WRZESNIA DO CZERWCA. OPŁATA JEST STAŁA I NIEZALEŻNA OD ILOŚCI ZAJĘĆ PRZYPADAJĄCYCH W DANYM MIESIĄCU. Opłaty za miesiąc bieżący należy wnosić do 15 każdego miesiąca.
Rodzinom posiadającym Kartę Dużej Rodziny przysługuje zniżka na zajęcia wymienione w pkt 1-15 : 50 % - dla posiadaczy Hajnowskiej KDR, 20%  - dla posiadaczy Ogólnopolskiej KDR.
Informujemy, iż nieuregulowanie należności za okres dłuższy niż dwa miesiące powoduje skreślenie z listy uczestników zajęć. Prosimy o pilnowanie terminu opłat.