Dziecięca grupa "Dzwonki" - instruktor Wiera Masajło
 
Grupa powstała w 2008 r i działa przy Hajnowskim  Domu Kultury. Skupia dzieci z hajnowskich przedszkoli i szkół podstawowych. Prowadzi ją pani Wiera Masajło - emerytowana nauczycielka, która przygotowuje dzieci do konkursów recytatorskich i teatralnych w języku białoruskim.
 
W 2023 r. brała udział w :   
 1. Hajnowskich Spotkaniach z Kolędą Prawosławną (11.01.2023 r.)
 2. XXIV Prezentacjach zespołów kolędniczych „Gwiazda i kolęda” – Białystok (15.01.2023r.)
 3. 48 konkursu zespołów teatralnych w języku białoruskim - Białystok (21.04.2023r.)
 • I miejsce 
 
W 2022 r. brała udział w :
 • XIV Otwartych Prezentacjach "Kolędujmy Razem" - Narewka (21.01.2022r.) - wyróżnienie       
 • XXIII Prezentacjach zespołów kolędniczych „Gwiazda i kolęda” – Białystok (16.01.2022r.)
 • Hajnowskich Spotkaniach z Kolędą Prawosławną (online 07.01.2022 r.)      
 
W 2021 r. brała udział w : 28 stycznia 2021 r. zarząd województwa przyznał stypendia dla 150 dzieci i 23 dorosłych uzdolnionych artystycznie z województwa podlaskiego. Stypendia zostały przeznaczone na rozwijanie ich twórczości. W gronie tegorocznych stypendystów Marszałka Województwa Podlaskiego znaleźli się reprezentanci Hajnowskiego Domu Kultury. 4 Solistki Studia Piosenki oraz Dawid Tichoniuk uczestnik zespołu DZWONKI. Gratulujemy !
 
W 2020 r. brała udział w : W 2019 r. brała udział w :
 • Hajnowskich Spotkaniach z Kolędą Prawosławną (10.01.2019 r.)
 • XX Prezentacjach zespołów kolędniczych „Gwiazda i kolęda” – Białystok (13.01.2019 r.)
 • XXX Wojewódzkich Spotkaniach Zespołów Kolędniczych - HDK (27.01.2019 r.) - wyróżnienie
 • XXVI Prezentacjach Białoruskich Zespołów Obrzędowych: 17.11.2019 r. – Dubicze Cerkiewne i Bielsk Podlaski, 22.11.2019 r. –Białystok,  24.11.2019 r. - Orla
Występowała również podczas Koncertu Kolęd w Gminnym Centrum Kultury w Dubinach w dniu 21.01.2019 r. W 2018 r. brała udział w :
 •  Hajnowskich Spotkaniach z Kolędą Prawosławną (10 i 11.01.2018r.)  -  III Miejsce
 • XIX Prezentacjach zespołów kolędniczych „Gwiazda i kolęda” – Klub JW. Nr 3519 Białystok (14.01.2018r.)
 • Przeglądzie Teatrów Wiejskich i Obrzędowych Województwa Podlaskiego (10.02.2018 r. Łomża)
 • 43 Konkursie Zespołów Teatralnych w Języku Białoruskim (28.03.2018r) -  I Miejsce
 • XXV Prezentacjach Białoruskich Zespołów Obrzędowych: 03.11.2018 r. – Białystok, 10.11.2018 r. – Dubicze Cerkiewne i Bielsk Podlaski, 18.11.2018 r. - Hajnówka
Występowała również podczas VIII BulwaFest w Lipinach organizowanego przez Stowarzyszenie "Krynica" w dniu 1.09.2018 r. W 2017 r. brała udział w : W 2016 r. brała udział w :
 • Hajnowskich Spotkaniach z Kolędą Prawosławną – HDK (przesłuchania konkursowe 11-12.01.16 r.)
 • XVII Prezentacjach zespołów kolędniczych „Gwiazda i Kolęda” – Białystok (17.01.16 r.)
 • Wieczorze Kolęd w GOK-u w Dubinach (20.01.16r.)
 • Przeglądzie Teatrów Wiejskich i Obrzędowych Województwa Podlaskiego 2016 ( Łomża 13.02.16 r.) – III miejsce
 • Konkursie zespołów teatralnych w języku białoruskim – BTSK Białystok (13.04.2016r.) - II miejsce
 • XXIII Prezentacjach Białoruskich Zespołów Obrzędowych w Bielsku Podlaskim i Dubiczach Cerkiewnych (12.11.2016r.)
 • XXIII Prezentacjach Białoruskich Zespołów Obrzędowych w BTSK w Białymstoku (18.11.2016r.)
 • XXIII Prezentacjach Białoruskich Zespołów Obrzędowych w Hajnówce (20.11.2016r.)
Ponadto Grupa Dziecięca „DZWONKI” wystąpiła podczas: promocja książki Doroteusza Fionika "Bieżeństwo. Droga i powroty 1915-1922" w Muzeum i Ośrodku Kultury Białoruskiej – spektakl pt. ”Uspaminy pra bieżeństwo” (20.03.16 r.).