RODO w Hajnowskim Domu Kultury

W HAJNOWSKIM DOMU KULTURY PRZETWARZAMY TWOJE DANE ZGODNIE Z RODO 

CO OZNACZA SKRÓT RODO Odnosi się on do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). My także będziemy się nim posługiwać w dalszej części tej informacji.

OD KIEDY RODO JEST STOSOWANE W HAJNOWSKIM DOMU KULTURY Od 25 maja 2018 r.

JAKI JEST CEL WPROWADZENIA RODO Podstawowym celem RODO jest ochrona podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Zmiana przepisów sprawi, że przepisy w zakresie ochrony danych osobowych na terenie UE będą jednolite.

 

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH Hajnowski Dom Kultury z siedzibą w Hajnówce przy ul. T. Sołoniewicz 4 (kod pocztowy: 17-200), tel.: 85 682 32 03

 

KIM JEST INSPEKTOR DANYCH W HDK I JAK SIĘ Z NIM KONTAKTOWAĆ Jest to osoba, z którą możesz się skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z Twoich praw związanych z przetwarzaniem danych. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W JAKICH CELACH PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE

Przetwarzanie odbywa się w związku z realizacją zadań statutowych Administratora poprzez organizację imprez masowych i kameralnych o charakterze kulturalnym i rozrywkowym, prowadzenie merytorycznej opieki nad zespołami amatorskiego ruchu artystycznego, prezentację dorobku artystycznego w ramach organizowanych przeglądów, konkursów, festiwali oraz prowadzenie działalności oświatowej, publikacji na stronie internetowej, portalach społecznościowych, przekazywania do mediów, publikowania danych na terenie domu kultury.

NA PODSTAWIE JAKICH PRZEPISÓW PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE

na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą oraz ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności Kulturalnej, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

JAKIE SĄ TWOJE PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH W konkretnych przypadkach określonych w RODO masz prawo:

  • dostępu do treści danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych;
  • do żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych;
  • do żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem,
  • do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu;
  • do wyrażenia sprzeciwu wobec automatycznego profilowania.

Wnioski w sprawie realizacji Twoich praw dotyczących danych osobowych możesz złożyć elektronicznie na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. We wniosku napisz, czego od nas żądasz (np. „Żądam dostępu do …”) oraz podaj dane, na podstawie których będziemy mogli Cię zidentyfikować (imię, nazwisko, PESEL). GDZIE MOŻNA WNIEŚĆ SKARGĘ, JEŚLI UZNASZ, ŻE TWOJE PRAWA ZOSTAŁY NARUSZONE

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Hajnowski Dom Kultury danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych - od 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Klauzule w czasie pandemii COVID-19