Uczestnicy zajęć

Koło plastyczne "Forma" - instruktor Urszula Ginszt

FORMA  to grupa plastyczna pod opieką instruktor do spraw plastyki Urszuli Ginszt. Działa od  października 2023 roku w Pracowni HDK Artystyczna Piwnica. Przeznaczona jest dla młodzieży w wieku 13-18 lat. Program obejmuje ćwiczenia w oparciu o  techniki rysunku (ołówek, pastele, węgiel. tusz, cienkopis), malarstwa (akwarela, akryl, gwasz, olej), rzeźby, grafiki warsztatowej i użytkowej mające na celu  kształtowanie wrażliwości, pobudzanie ekspresji twórczej oraz poszukiwanie własnego języka plastycznego. Zawierają ćwiczenia z martwej natury, studium postaci, zwierząt, plenery, naukę o barwach, kompozycji, perspektywie, formach przestrzennych, różnych technik np. collage, frotażu, papieroplastyki.

Uczestnicy poznają historię sztuki i jej interpretację.