Festyn Ludowy Krynoczka 1

Zespół Pieśni "Echo Puszczy" - dyrygent  Justyna Marczuk

 DSC09403 DSC09408

Pomysłodawcą i głównym organizatorem powstania  Zespołu Pieśni było Miejskie Koło BTSK w Hajnówce. Pierwsze organizacyjne spotkanie, które odbyło się 11.06.1982r. oraz kilkanaście  kolejnych prób zespołu miały miejsce w Liceum Ogólnokształcącym z Białoruskim Językiem Nauczania w Hajnówce. Od 23.09.1982r. próby zespołu odbywały się w Hajnowskim Domu Kultury i od tego momentu zespół nosił nazwę Białoruskiego Zespołu Pieśni HDK. Po 25 latach działalności 24 listopada 2007 r. Aktem Nadania Imienia zespół otrzymał nazwę Zespół Pieśni Hajnowskiego Domu Kultury „Echo Puszczy”.

Zespół Pieśni był bohaterem reportaży emitowanych na Antenie TVP3 Białystok, jak również wystąpił w programie "Pytanie na śniadanie" w TVP 2. Nagrał muzykę do filmu "Cztery Pory Roku Puszczy Białowieskiej", występował w filmach Tamary Sołoniewicz dotyczących regionu Podlasia np. "Ballada Kresowa".

W repertuarze zespołu znajdują się tradycyjne polskie, białoruskie, ukraińskie i rosyjskie pieśni.

Przez 35 lat  działalności artystycznej zespołu, przewinęło się blisko 100 śpiewaków, którzy dali ponad 600 koncertów. Zespół koncertował na terenie Podlasia, jak również na obszarze całej Polski m.in.: w Młynarach (Ogólnopolski  Przegląd Kultury Mniejszości Narodowych), w Dobrodzieniu ( Festiwal Mniejszości Narodowych), w Warszawie (VII Przegląd Wspólnota w Kulturze), w Zielonej Górze (Festiwal Piosenki Radzieckiej), w Gdańsku („Biografie Gdańskie”). Występował także za granicą państwa: na Białorusi, Litwie, Estonii, Czechach, Słowacji i Grecji. Wielokrotnie brał udział w konkursach piosenki białoruskiej organizowanej przez ZG BTSK w Białymstoku, przeglądach kolęd organizowanych przez Parafię Prawosławną w Hajnówce oraz  Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku zdobywając czołowe miejsca.

Przez 35 lat zespołem kierowali znani i zasłużeni dla kultury polskiej i białoruskiej muzycy: Aleksander Łukaszuk , Dymitr Tichoniuk , Michał Artysiewicz, oraz Anna Strycha. Od czerwca 2004 roku do końca 2022 roku kierownikiem i dyrygentem byłą Alina Niegierewicz. Od 2023 roku dyrygentem zespołu jest Justyna Marczuk.

W latach 1988 – 2005 zespołowi przygrywała kapela, w składzie której byli m. in. Józef Korkus, Michał Kisielewski, Ireneusz Przychodzki, Piotr Juszkiewicz, Aleksander Sosnowicz, Anatol Kunicki, Zbigniew Janiak, Andrzej Golonko oraz Anna i Igor Fita. Jako akompaniator - akordeonista w latach 1988-2008 pracował Mikołaj Sidoruk. W latach 2008 – 2016 akompaniatorem był Mikołaj Miażenny. Od 2016 roku ponownie funkcję tę pełni Mikołaj Sidoruk, dodatkowo Jerzy Szarko, a już od 2023 roku akompaniatorem jest Jarosław Antypowicz.

 Zespół Pieśni HDK "ECHO PUSZCZY" to ludzie, których łączy wspólna pasja – miłość do muzyki. Uczestnictwo w zespole daje  możliwość rozwinięcia swoich talentów artystycznych, pasji. Jest doskonałą okazją do nawiązania nowych kontaktów, a także   nauki  pracy w grupie. Niestety przez tych wiele lat funkcjonowania zespołu odeszli na zawsze nie tylko z zespołu: organizatorzy - Aleksander Iwaniuk dyrektor LO z BJN i Sergiusz Charkiewicz oraz chórzyści - Piotr Ginszt, Klaudia Przychodzka, Aleksander Adamiuk, Sergiusz Seweryn, Jan Malisz, Halina Panasiuk, Maria Kośko, Mikołaj Kiryluk, Jan Jakimiuk, Aleksander Łukaszuk (I dyrygent). W ostatnich latach odeszli najbardziej aktywni członkowie zespołu, którzy związani byli z zespołem od początku jego istnienia: Zenaida Gawryluk  i  Aleksy Charkiewicz.

NAGRODY I ODZNACZENIA

  •  1992 r. - Złota odznaka honorowaZasłużony Białostocczyźnie
  • 2007 r. - Odznaka Honorowa Marszałka Województwa Podlaskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i promowania kultury ludowej w kraju i za granicą
  • 2007 r. - Srebrny    Medal   Zasłużony  Kulturze  „Gloria Artis”   nadany  przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  • 2007, 2012 i 2017 r. - Odznaka honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej” za szczególne zasługi w upowszechnianiu kultury ludowej nadana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla wieloletnich  członków zespołu
  • 2013 r.  - Zespół Pieśni HDK „Echo Puszczy" otrzymał tytuł „Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego”. 

próby odbywają się w każdy czwartek o godz. 18:00