Projekt „Plenerowa strefa warsztatowa”

        

 

W 2022 roku Hajnowski Dom Kultury we współpracy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska zrealizował zadanie pn. „Plenerowa strefa warsztatowa”. „Plenerowa strefa warsztatowa” to cykl zróżnicowanych warsztatów rękodzieła ludowego promujących i propagujących tradycję i kulturę naszego regionu. Głównym celem projektu było stworzenie warunków do wzmacniania lokalnej tożsamości kulturowej poprzez możliwość integracji kilku grup wiekowych oraz popularyzację i kontynuacje podlaskich, tradycyjnych obrzędów ludowych oraz tradycyjnych form rękodzielniczych osadzonych w lokalnej kulturze i dorobku artystycznym. 

Zadanie "Plenerowa Strefa Warsztatowa" zrealizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego.

Termin realizacji zadania: 01.07.2022 r. - 30.09.2022 r.

Wartość całkowita projektu: 18 402,00 zł

Pomysłodawca: Barbara Sadowska

Koordynator zadania: Barbara Sadowska 

 

Fotoleracja z "Plenerowej strefy warsztatowej"