Hajnowski Dom Kultury zaprasza do udziału w Konkursie Poezji Religijnej poświęconej pamięci Ks. Prałata Mariana Świerszczyńskiego.
 
Przesłuchania konkursowe w sali kolumnowej HDK:
19 marca (wtorek) godz. 9.00 - przedszkola, szkoły podstawowe
20 marca (środa) godz. 9.00 - szkoły średnie, ośrodki specjalne
 
Do pobrania: 
 
Organizator: Akcja Katolicka, Hajnowski Dom Kultury
 
Plakat zapraszający do udziału w konkursie