Podsumowanie XV Konkursu Poezji Religijnej poświęconego pamięci Ks. Prałata Mariana Świerszczyńskiego
19 czerwca 2022r w Hajnowskim Domu Kultury odbył się Wieczór Poezji Religijnej w trakcie, którego poznaliśmy laureatów XV Konkursu Poezji Religijnej poświęconego pamięci Ks. Prałata Mariana Świerszczyńskiego. Uczestnicy konkursu zaprezentowali zwycięskie wiersze oraz poezję śpiewaną o tematyce religijnej między innymi takich autorów jak: Agata Dziechciarczyk, ks. Jan Twardowski, Aleksandra Dec czy Jadwiga Lach. Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez organizatorów oraz sponsorów. Wieczór Poezji Religijnej uświetnił koncert wybitnego „Duetu Gitarowego” w składzie: Zbigniew Budzyński i Jarosław Kowalski oraz Ilona Wachowicz, którzy przedstawili poezję religijną w muzycznym wydaniu. Konkurs organizowany jest od 15 lat przez Akcję Katolicką we współpracy z Hajnowskim Domem Kultury. Do tegorocznej edycji przystąpiło 36 uczestników z powiatu hajnowskiego oraz bielskiego, w kategoriach: przedszkola, szkoły podstawowe ( I-III i IV-VI ) oraz szkoły średnie. Laureaci XV Konkursu Poezji Religijnej poświęconego pamięci Ks. Prałata Mariana Świerszczyńskiego: Kategoria przedszkoli I MIEJSCE Olga Chomicka- Przedszkole Nr 1 w Hajnówce „Kogo Pan Bóg kocha” II MIEJSCE Hanna Belter- Przedszkole nr 1 w Hajnówce „Pan Bóg stworzył świat” III MIEJSCE Natalia Nowik- Przedszkole nr 2 w Hajnówce „Kto to jest święty” Agata Dziechciarczyk Sara Pryczynicz- Przedszkole nr 1 w Hajnówce „Aniołki” Hanna Niewiadomska WYRÓŻNIENIE: Joanna Frankowska- Przedszkole nr 1 w Hajnówce „Bądź pochwalony”- Bogusław Michalec Igor Stefaniuk- Przedszkole nr 1 w Hajnówce „Kto to jest święty”- Agata Dziechciarczyk   FOTORELACJA