XXIX  PREZENTACJE  ZESPOŁÓW  OBRZĘDOWYCH „BIAŁORUSKI  OBRZĘD  NA  SCENIE"

obrzedy_hajnowka_2023_jpg
Kategoria
Wydarzenia
Termin
2023-11-26 10:00
Miejsce
Hajnowski Dom Kultury - Dom Kultury, 4, Tamary Sołoniewicz, Mazury, Osiedle Paszki, Hajnówka, powiat hajnowski, województwo podlaskie
17-200, Polska
Zarząd Główny BTSK w Białymstoku i Hajnowski Dom Kultury zapraszają na "XXIX  PREZENTACJE  ZESPOŁÓW  OBRZĘDOWYCH „BIAŁORUSKI  OBRZĘD  NA  SCENIE”.
26  listopada  2023 r.   (niedziela)  godz. 10.00 Hajnowski  Dom  Kultury
W programie m.in. wieczorki, fragmenty obrzędów rodzinnych, prac polowych, pór roku itp.
 
WSTĘP WOLNY
 
Zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
 
 
Галоўнае праўленне БГКТ y Беластоку   i Гайнаўскі дом культуры запрашаюць на XXIX  ПРЭЗЕНТАЦЫІ  АБРАДАВЫХ  КАЛЕКТЫВАЎ „БЕЛАРУСКІ  АБРАД  НА  СЦЭНЕ”
У праграме м.ін. вячоркі, фрагменты сямейных абрадаў, палявых прац, пор года і т.п.
26  лістапада  2023 г.   (нядзеля)   у 10.00 г. Гайнаўскі  дом  культуры
 УВАХОД СВАБОДНЫ
 Зрэалізавана дзякуючы датацыі Міністра ўнутраных спраў і адміністрацыі
 
 

Terminy

  • 2023-11-26 10:00