XI PRZEGLĄD NA HAFT I KORONKĘ – Powiatu Hajnowskiego 2018

Hajnowski Dom Kultury ogłasza

XI PRZEGLĄD NA HAFT I KORONKĘ – Powiatu Hajnowskiego 2018

 Celem Przeglądu jest:

  • popularyzacja technik rękodzielniczych
  • zainspirowanie do twórczości zgodnej z tradycją oraz ze współczesnymi potrzebami wzorniczymi
  • prezentacja najnowszego dorobku twórców haftu i koronki na okolicznościowej wystawie w HDK
  • aktywizowanie miejscowych rękodzielników i wspieranie amatorskiej twórczości artystycznej

Przegląd obejmuje najnowsze prace wykonane samodzielnie przez uczestników Przeglądu w technikach:

  • dowolna technika haftu (richelieu, krzyżyk, haft płaski)
  • dowolna technika koronki (klockowa, igłowa, frywolitka, szydełkowa)
  • technika mieszana (haft i koronka)
  • sutasz, techniki koralikowe, inne

Na Przegląd należy przesłać do 3 prac wykonanych wyłącznie ręcznie. Mogą to być prace związane z ubiorem, bielizną pościelową, ręczniki, obrusy, serwety, narzuty wyszywane nicią, firany, haft na kanwie, ozdoby.

Prace muszą być podpisane (zaopatrzone w metryczkę trwale przymocowaną, zawierającą imię i nazwisko autora)

Przekazane na Przegląd prace zostaną zaprezentowane na wystawie.

Jej otwarcie planowane jest  23 marca 2018 r. w Hajnowskim Domu Kultury.  Każdy z uczestników, którego prace zakwalifikują się na wystawę, otrzyma pamiątkowy dyplom i folder Przeglądu. Odbiór prac po wystawie.

Prace należy dostarczyć do 7 marca 2018 r. na adres:

Hajnowski Dom Kultury, ul. T. Sołoniewicz 4 , 17-200 Hajnówka

Informacje: tel. 85  682  32  03

Serdecznie zapraszamy !

Pliki do pobrania: