„KULTURALNI+ modernizacja Hajnowskiego Domu Kultury”

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Hajnowski Dom Kultury zakończył realizację projektu pn.  „KULTURALNI+  modernizacja Hajnowskiego Domu Kultury” w ramach Programu/Priorytetu: Rozwój infrastruktury kultury/ Infrastruktura domów kultury, dofinansowanego ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Wartość  całego projektu wynosiła 268 500,00 zł, w tym dofinansowanie z MKiDN wynosiło  200 000,00 zł, a wkład własny w wysokości 68 500,00 zł zapewnił Urząd Miasta Hajnówka.  Dzięki uzyskanemu  dofinansowaniu nieużytkowane do tej pory poddasze zostało przystosowane do potrzeb Hajnowskiego Domu Kultury. W wyniku przeprowadzonych prac budowlano – remontowych na poddaszu powstał szereg pomieszczeń, w tym: garderoby dla poszczególnych zespołów działających w Hajnowskim Domu Kultury, przestrzenna sala taneczno – warsztatowa, sala prób oraz pomieszczenia gospodarcze i sanitariat;  nastąpiła również wymiana balustrady  na całej klatce schodowej prowadzącej na poddasze oraz zostało zakupione  wyposażenie do nowopowstałych pomieszczeń na poddaszu: meble, krzesła, sprzęt nagłaśniający i multimedialny.

Barbara Sadowska

[huge_it_gallery id=”35″]


Pierwszy etap modernizacji poddasza budynku Hajnowskiego Domu Kultury realizowany w ramach projektu „KULTURALNI+   modernizacja Hajnowskiego Domu Kultury”  dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dobiega końca. W wyniku przeprowadzonych prac budowlano – remontowych na poddaszu powstał szereg pomieszczeń, w tym: garderoby dla poszczególnych zespołów, przestrzenna sala taneczno – warsztatowa, sala prób oraz pomieszczenia gospodarcze i sanitariaty. W najbliższym czasie nastąpi wymiana balustrady  na klatce schodowej prowadzącej na poddasze oraz zostanie zakupione  wyposażenie do nowopowstałych pomieszczeń na poddaszu. Oto kilka zdjęć przedstawiających efekty pierwszego etapu projektu.

Barbara Sadowska

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

[huge_it_gallery id=”36″]


Ruszyła przebudowa poddasza Hajnowskiego Domu Kultury !

Inwestycja wykonywana jest w ramach projektu „KULTURALNI+   modernizacja Hajnowskiego Domu Kultury”. Plan modernizacyjny przewiduje adaptację nieużytkowanego poddasza na potrzeby stworzenia sali taneczno – warsztatowej oraz garderób dla zespołów działających w domu kultury. Zakupione zostanie również niezbędne wyposażenie, w tym meble i sprzęt nagłaśniający.

Unowocześnienie HDK jest możliwe dzięki: pozyskanej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu „Rozwój Infrastruktury Kultury – Infrastruktury domów kultury”, kwoty w wysokości 200 tysięcy złotych.  Koniec prac remontowych przewidywany jest na grudzień 2013 roku. Wierzymy, iż działania te pozwolą w jeszcze większym zakresie realizować założenia statutowe domu kultury i posłużą wszystkim miłośnikom kultury w naszej okolicy.

Barbara Sadowska

[huge_it_gallery id=”37″]