„KULTURALNI+ modernizacja Hajnowskiego Domu Kultury” – etap II

logo MKiDNDofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

   

Hajnowski Dom Kultury zakończył realizację projektu pn.  „KULTURALNI+  modernizacja Hajnowskiego Domu Kultury – etap II” w ramach Programu/Priorytetu: Rozwój infrastruktury kultury/ Infrastruktura domów kultury, dofinansowanego ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Wartość  całego projektu wynosiła 200 911,00 zł, w tym dofinansowanie z MKiDN wynosiło  150 000,00 zł, a wkład własny w wysokości 50 911,00 zł zapewniła Gmina Miejska Hajnówka. Dzięki uzyskanemu  dofinansowaniu przebudowano hol główny HDK wraz z przyległymi pomieszczeniami oraz zakupiono wyposażenie do pracowni plastycznej. W rezultacie powstały nowoczesne pomieszczenia bez barier architektonicznych w pełni przystosowane do potrzeb różnych grup społecznych, w tym osób niepełnosprawnych i rodziców z małymi dziećmi.

    W efekcie przeprowadzonych prac remontowych zostały wyremontowane i powstały pomieszczenia:
– hol główny z przystosowaniem do celów wystawienniczych,
– sala wystawienniczo – wykładowa z niewielkim zapleczem,
– WC dla niepełnosprawnych,  przystosowane do potrzeb matek z dziećmi(wyposażone w przewijak  i miejsce do karmienia),
– szatnia,

– pomieszczenie głównej rozdzielni prądu,

– klatka schodowa wraz z niewielkim korytarzem do podpiwniczenia.
 
    Zakupione  wyposażenie do pracowni plastycznej obejmuje: sztalugi plenerowe, sztalugi stołowe,  rysownice, kawalety, manekiny drewniane, ramy i antyramy, małą prasę do grafiki i wałki. 

Barbara Sadowska
[huge_it_gallery id=”28″]

Prace remontowe  zbliżają się  ku końcowi !
 [huge_it_gallery id=”30″]

Rozpoczęły się kolejne prace remontowe w Hajnowskim Domu Kultury !

Inwestycja wykonywana jest w ramach projektu „KULTURALNI+” –   modernizacja Hajnowskiego Domu Kultury – II etap. Prace będą dotyczyły:
– przebudowy holu głównego i przystosowania go do celów wystawienniczych;
– adaptacji jednego  z pomieszczeń na sanitariat przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i rodziców z małymi dziećmi (wyposażony w odpowiednie uchwyty, przewijak i miejsce do karmienia niemowląt;
– remontu przyległego do holu pomieszczenia po Gminnym Centrum Informacji i przekształcenie go w salę wykładowo – wystawienniczą.
Zakupione zostanie również wyposażenie do pracowni plastycznej.

Unowocześnienie HDK jest możliwe dzięki: pozyskanej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu „Rozwój Infrastruktury Kultury – Infrastruktury domów kultury”, kwoty w wysokości 150 tysięcy złotych.  Koniec prac remontowych przewidywany jest na grudzień 2014 roku.

Barbara Sadowska

[huge_it_gallery id=”32″]