„KULTURALNI+ modernizacja Hajnowskiego Domu Kultury” – etap IV

logo NCK

 

Hajnowski Dom Kultury zakończył realizację projektu pn.  „KULTURALNI+  modernizacja Hajnowskiego Domu Kultury – etap IV” w ramach Programu/Priorytetu: Rozwój infrastruktury kultury/ Infrastruktura domów kultury, dofinansowanego ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Wartość  całego projektu wyniosła  256 000,00zł, w tym dofinansowanie z MKiDN wyniosło  181 000,00 zł, a wkład własny w wysokości 75 000,00zł zapewniła Gmina Miejska Hajnówka.

Dzięki uzyskanemu  dofinansowaniu przeprowadzono prace obejmujące:

–  remont sali widowiskowej połączony z wymianą jej oświetlenia na energooszczędne i spełniające wymogi p. poż.,
–  remont sali prób zespołu z zapleczem oraz wyposażenie jej w meble,
–  zakup sprzętu komputerowego.

Barbara Sadowska

            logo MKiDN

   Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa NarodowegoRealizacja IV etapu modernizacji Hajnowskiego Domu Kultury

Rozpoczął się remont sali widowiskowej i sali prób zespołu z zapleczem w ramach projektu „KULTURALNI+” –   modernizacja Hajnowskiego Domu Kultury – etap IV.

Prace będą obejmowały:

  • remont sali widowiskowej  połączony z wymianą jej oświetlenia na energooszczędne i spełniające wymogi p. poż.
  • remont sali prób zespołu z zapleczem oraz wyposażenie jej w meble.

Zakupiony zostanie również sprzęt komputerowy.

Kolejny etap modernizacji HDK jest możliwe dzięki: pozyskanej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu „Rozwój Infrastruktury Kultury – Infrastruktury domów kultury”, kwoty w wysokości 181 tysięcy złotych oraz zapewnienia wkładu własnego przez Urząd Miasta Hajnówka.

Koniec prac remontowych przewidywany jest na grudzień 2016 roku.

Barbara Sadowska

remontsali3

remontsali1

Realizacja IV etapu modernizacji Hajnowskiego Domu Kultury