„KULTURALNI+ modernizacja Hajnowskiego Domu Kultury” – etap III

Zakończenie realizacji projektu pn.  „KULTURALNI+  modernizacja Hajnowskiego Domu Kultury – etap III”

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Hajnowski Dom Kultury zakończył realizację projektu pn.  „KULTURALNI+  modernizacja Hajnowskiego Domu Kultury – etap III” w ramach Programu/Priorytetu: Rozwój infrastruktury kultury/ Infrastruktura domów kultury, dofinansowanego ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Wartość całego projektu wyniosła  246 864,00zł, w tym dofinansowanie z MKiDN wyniosło  185 000,00 zł, a wkład własny w wysokości 61 864,00zł zapewniła Gmina Miejska Hajnówka. Dzięki uzyskanemu  dofinansowaniu przeprowadzono modernizację sceny polegającą na jej remoncie oraz wyposażeniu jej  w mechanikę sceniczną, nowe kurtyny, sprzęt oświetleniowy i projekcyjny, zakupiono również sprzęt komputerowy i aparat fotograficzny.

Modernizacja sceny HDK znacznie poprawiła bezpieczeństwo i komfort pracy na scenie.

Barbara Sadowska

Modernizacja sali -III

Kolejna inwestycja w Hajnowskim Domu Kultury

Inwestycja wykonywana jest w ramach projektu „KULTURALNI+” – modernizacja Hajnowskiego Domu Kultury – etap III.

Prace będą dotyczyły:
– remontu sceny i pomieszczeń jej zaplecza,
– wyposażenia sceny w mechanikę sceniczną, nowe kurtyny, sprzęt oświetleniowy i projekcyjny’

Zakupiony zostanie również sprzęt komputerowy i aparat fotograficzny.

Unowocześnienie HDK jest możliwe dzięki: pozyskanej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu „Rozwój Infrastruktury Kultury – Infrastruktury domów kultury”, kwoty w wysokości 185 tysięcy złotych. Koniec prac remontowych przewidywany jest na listopad 2015 roku.

Barbara Sadowska