Procedury bezpieczeństwa – COVID-19

Mając na uwadze bezpieczeństwo i ochronę zdrowia, a także zminimalizowanie ryzyka zakażenia koronawirusem odbiorców oraz pracowników, HDK wprowadził procedury bezpieczeństwa.

ZAJĘCIA W HDK – obowiązuje od 15.12.2021 r.

WYDARZENIA W HDK– obowiązuje od 12.02.2021 r.

WYDARZENIA W AMFITEATRZE

 WAKACYJNE PORANKI

WYDARZENIA PLENEROWE