Procedury bezpieczeństwa – COVID-19

W związku z wdrażaniem trzeciego etapu znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem SARS-CoV-2 informujemy, że Hajnowski Dom Kultury stopniowo wznawia swoją działalność. Mając na uwadze bezpieczeństwo i ochronę zdrowia, a także zminimalizowanie ryzyka zakażenia koronawirusem odbiorców oraz pracowników domu kultury stopniowo wprowadzane są procedury bezpieczeństwa.

ZAJĘCIA W HDK – obowiązuje od 02.03.2021 r.

WYDARZENIA W HDK– obowiązuje od 12.02.2021 r.

WYDARZENIA W AMFITEATRZE

 WAKACYJNE PORANKI

WYDARZENIA PLENEROWE