Pracownicy HDK

Dyrektor – Rościsław Kuncewicz
r.kuncewicz@hdk.hajnowka.pl

Główny Księgowy – Zofia Kalinowska
z.kalinowska@hdk.hajnowka.pl

DZIAŁ ARTYSTYCZNY

Kierownik Artystyczny – Jadwiga Lach – Kuczkin
j.kuczkin@hdk.hajnowka.pl

Starszy instruktor d/s plastyki i reklamy – Zenaida Jakuć
z.jakuc@hdk.hajnowka.pl

Starszy instruktor d/s plastyki i reklamy – Anna Tarasiuk
a.tarasiuk@hdk.hajnowka.pl

Insruktor d/s muzyki -Marta Gredel – Iwaniuk
m.gredel@hdk.hajnowka.pl

Instruktor d/s tańca ludowego – Justyna Birycka
j.birycka@hdk.hajnowka.pl

Instruktor d/s tańca nowoczesnego – Bożena Żyża
b.zyza@hdk.hajnowka.pl

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY

Kierownik Administracyjny – Barbara Sadowska
b.sadowska@hdk.hajnowka.pl

Sekretariat – Krystyna Kędyś
hdk@hdk.hajnowka.pl

Specjalista d/s techniczno -gospodarczych – Włodzimierz Gredel
w.gredel@hdk.hajnowka.pl

Władysław Trusiewicz
Tamara Boreczko
Mirosława Osiak
Olga Charkiewicz