Międzynarodowy Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej – „NUTY PRZYJAŹNI”

logo Nuty PrzyjaźniMiędzynarodowy Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej – „NUTY PRZYJAŹNI” – 17.06.2017 r.

UCZESTNICY: soliści i zespoły wokalne w wieku 7-24 lata
TERMIN FESTIWALU :
Przesłuchania :    17 czerwca ( sobota ) – godz. 1000  / HAJNOWSKI  DOM  KULTURY
Omówienie wyników i spotkanie z jury   – godz. 1600
Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród  – godz. 1800
WARUNKI UCZESTNICTWA:

  • Przesłanie (pocztą lub e-mailem ) na adres organizatora czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia oraz nagrania DEMO ( płyta CD lub plik mp3 ) z utworem konkursowym w nieprzekraczalnym terminie   do 22 maja br.

Nie jest wymagane profesjonalne nagranie. Obowiązek nadsyłania nagrań demo nie dotyczy zespołów wokalnych oraz  ubiegłorocznych laureatów konkursu, wystarczy nadesłać w terminie zgłoszenie.
HAJNOWSKI DOM KULTURY
ul. T. Sołoniewicz 4
17-200 Hajnówka
woj. podlaskie
tel.  85 682 48 08, 682 32 03 fax. 85 682 32 01
e-mail: hdk@hdk.hajnowka.pl

Wpłata akredytacji :
Soliści  – 30,- zł
Zespoły wokalne  – 10,-zł / osoba
W przypadku chęci wykupienia obiadu dla wykonawców, opiekunów lub osób towarzyszących opłata wynosi dodatkowo 15 złotych od osoby .     

Akredytację i opłaty za wyżywienie należy wpłacić na konto :
PKO BP  SA  O/HAJNÓWKA
03 1020 1332 0000 1102 0037 4900  do dnia 3 czerwca 2017 r. ( w przelewie prosimy o podanie pełnej nazwy instytucji oraz NIP, w przypadku osób indywidualnych – imię , nazwisko i adres oraz hasło: NUTY PRZYJAŹNI)

Zwrot akredytacji możliwy jedynie w przypadku odwołania Festiwalu. W przypadku rezerwacji noclegów prosimy o kontakt z organizatorem.

  • Organizator do dnia 30.05.2016 r. opublikuje na stronie hdk.hajnowka.pl listę osób zakwalifikowanych do udziału w Festiwalu.
  • Organizator zastrzega prawo do kwalifikacji dowolnej liczby uczestników z HDK
  • Zakwalifikowani uczestnicy do dnia 3 czerwca przesyłają na adres hdk@hdk.hajnowka.pl podkład muzyczny prezentowanego utworu w formacie mp3 z imieniem,  nazwiskiem i kategorią wiekową wykonawcy.

WIĘCEJ INFORMACJI W REGULAMINIE

Pliki do pobrania:

Regulamin
Karta zgłoszenia