Kontakt

HAJNOWSKI DOM  KULTURY

ul. Tamary Sołoniewicz 4
17-200 Hajnówka

NIP 543-020-00-98
.
Konto: PKO BP S.A. O/Hajnówka
Nr 03 1020 1332 0000 1102 0037 4900
.
sekretariat: tel.  85 682 3203,  85 682 4808, fax 85 682 3201
czynny: wtorek – sobota w godz. 8:00-16:00
.
e-mail :  hdk@hdk.hajnowka.pl

www.hdk.hajnowka.pl

Dyrektor – Rościsław Kuncewicz
e-mail: r.kuncewicz@hdk.hajnowka.pl