Kontakt

HAJNOWSKI DOM  KULTURY

ul. Tamary Sołoniewicz 4
17-200 Hajnówka

NIP 543-020-00-98
.
Konto: PKO BP S.A. O/Hajnówka
Nr 03 1020 1332 0000 1102 0037 4900
.
sekretariat: tel.  85 682 3203,  85 682 4808
czynny: wtorek – sobota w godz. 8:00-16:00
.
e-mail :  hdk@hdk.hajnowka.pl

www.hdk.hajnowka.pl

www.facebook.com/Hajnowski-Dom-Kultury

Dyrektor – Barbara Sadowska
e-mail: b.sadowska@hdk.hajnowka.pl