XIV OGÓLNOPOLSKA WIOSNA MŁODYCH TALENTÓW – PREZENTACJE 2017

   XIV OGÓLNOPOLSKA WIOSNA MŁODYCH TALENTÓW  

– PREZENTACJE 2017

pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Hajnówka

Zapraszamy do udziału w XIV edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego ph. Wiosna Młodych Talentów.   Ideą konkursu jest promocja SZTUKI DZIECKA i wyłonienie osobowości twórczych. Zachęcamy do udziału dzieci i młodzież ze wszystkich typów szkół i placówek kultury.

,,Mój świat – tu i teraz”to hasło  na 2017r. Prosimy o plastyczne przedstawienie ludzi, miejsc i zdarzeń z otaczającej Was rzeczywistości.  Przedstawcie czym się zajmujecie, co was pochłania i interesuje, cieszy, zachwyca lub smuci. Pragniemy ujrzeć Wasz barwny i bogaty, mały i zarazem wielki świat.

Cele konkursu

 • propagowanie spontanicznej  ekspresji plastycznej dziecka
 • popularyzacja wśród dzieci i młodzieży różnorodnych technik plastycznych jako  środka  wypowiedzi
 • promocja nauczycieli i instruktorów plastyki o niekonwencjonalnych metodach pracy z młodymi   artystami

Zasady udziału

 1. Jeden uczestnik może złożyć max. 3 prace. Można też zgłosić zbiorowo najlepsze prace grupy (koła, klasy, szkoły)  ilość prac nie powinna przekroczyć 10.
 2. Wiek uczestników : 5 – 20 lat
 3. Technika dowolna: malarstwo, rysunek, grafika, kolaż , rzeźba
 4. Opatrzenie każdej pracy kartą informacyjną : imię i nazwisko, wiek, adres domowy autora lub placówki rekomendującej prace oraz imię i nazwisko nauczyciela, pod którego kierunkiem zostały wykonane
 5. W przypadku, gdy prace będą dostarczane zbiorowo – prosimy o dołączenie listy uczestników
 6. Termin nadsyłania prac – do 18. 03. 2017 r. na adres: Hajnowski Dom Kultury, ul. T.Sołoniewicz 4,17-200 Hajnówka
 7. Najciekawsze prace będą zaprezentowane na wystawie w HDK w maju 2017 r.
 8. Komisja konkursowa wyłoni z poszczególnych grup wiekowych (5-8 lat, 9-12 lat, 13-15 lat, 16-20 lat) najciekawsze prezentacje indywidualne i zespołowe.Autorzy najciekawszych prac otrzymają statuetki pn. ,, TALENT 2017”. oraz medale,  dyplomy i foldery.
 9. Komisja może  przyznać Nagrodę Grand Prix za szczególne osiągnięcia artystyczne.
 10. Organizator ma prawo wyboru po jednej pracy z nagrodzonych zestawów do ,,Galerii Talentów” HDK. Pozostałe prace nie będą odsyłane, natomiast można je odebrać w przeciągu    miesiąca od zakończenia wystawy. Po tym terminie przechodzą na własność organizatora.

         Udział w konkursie jest równoznaczny z przyjęciem warunków regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika      konkursu, dla potrzeb promocyjnych (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997r. Dz.U.Nr.133 poz.833 z póź.zm).

Informacji na temat konkursu udziela st. instruktor d/s plastyki i reklamy  Zenaida Jakuć

 tel: 85 682 32 03 z.jakuc@hdk.hajnowka.pl

WYNIKI

Regulamin

Karta zgłoszenia