Konkursy

NADCHODZĄCE KONKURSY


Przegląd Sztuki Nieprofesjonalnej Ziemi Hajnowskiej

 

XXIV Przegląd Sztuki Nieprofesjonalnej Ziemi Hajnowskiej

 

 

 

WARUNKI  UCZESTNICTWA                                                                                        

  1. W przeglądzie może wziąć udział każdy twórca amator, który ukończył 18 lat oraz absolwenci średnich szkół  plastycznych.
  2. Konkurs adresowany jest do mieszkańców powiatu hajnowskiego.
  3. Tematyka i technika wykonania dowolna.
  4. Każdy uczestnik może przekazać 3 – 5 prac w jednej z wymienionych dziedzin plastyki: malarstwa, rysunku, rzeźby lub innej techniki (np. grafiki, tkaniny artystycznej )
  5. Wszystkie prace na odwrocie winny być zaopatrzone w następujące dane: imię i nazwisko autora, dokładny adres, tytuł pracy.
  6. Kopie oraz prace nagradzane w innych konkursach nie wezmą udziału w przeglądzie.
  7. Prace oprawione i przygotowane do ekspozycji należy składać do 4 listopada 2017r. pod adresem:

                                         Hajnowski Dom Kultury, T. Sołoniewicz 4, 17-200 Hajnówka

Prosimy o terminowe składanie prac ze względu na druk katalogu wystawy.

8. Organizator zapewnia pełne bezpieczeństwo prac oraz ich zwrot po zakończeniu ekspozycji (odbiór osobisty).

OCENA

  1. Prace będą oceniane w kategorii:
  •  twórcy samorodni
  • absolwenci średnich szkół artystycznych

2. Za główne kryterium oceny przyjmuje się poziom artystyczny przedstawionych prac.

3. Organizatorzy powołują jury, które oceni, przyzna nagrody oraz   dokona wyboru prac na wystawę. Wszyscy uczestnicy przeglądu  otrzymują dyplomy i katalogi.

Wernisaż wystawy i podsumowanie konkursu odbędzie się 8 grudnia 2017 r. ( piątek) o godz. 17.00 w Hajnowskim Domu Kultury.

Pliki do pobrania:

 

PODSUMOWANIE KONKURSÓW