Informacja

W związku z Covid-19 w Hajnowskim Domu Kultury obowiązują standardowo wytyczne MKiDN i Sanepidu: maseczki, dezynfekcja rąk, odległości min. 1,5 m.

Nie ma możliwości przychodzenia na zajęcia wcześniej lub później, nie ma możliwości oczekiwania rodzica na korytarzu – drzwi HDK będą otwierane tylko na zajęcia.

Uprzejmie informujemy, że ze względu na sytuację epidemiczną opłaty za zajęcia, według cennika,  należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy Hajnowskiego Domu Kultury:

PKO BP Nr 03 1020 1332 0000 1102 0037 4900

W celu prawidłowej identyfikacji wpłacających w tytule przelewu musi być podane:

– imię i nazwisko uczestnika , np. Jan Nowak
– poprawny miesiąc i rok , za który wnoszona jest opłata, np. IX-2021
– nazwa zajęć oraz grupa: np. Mażoretki I
– w przypadku opłaty zbiorowej za kilka zajęć w tytule przelewu konieczne jest rozbicie kwoty na poszczególne zajęcia i wyszczególnienie ich ( przelew może dotyczyć kilku zajęć, lecz tylko jednej osoby)OPŁATY ZA ZAJĘCIA DOKONYWANE SĄ W OKRESIE OD WRZESNIA DO CZERWCA. OPŁATA JEST STAŁA I NIEZALEŻNA OD ILOŚCI ZAJĘĆ PRZYPADAJĄCYCH W DANYM MIESIĄCU.

Opłaty za miesiąc bieżący należy wnosić do 15 każdego miesiąca.

Rodzinom posiadającym Kartę Dużej Rodziny przysługuje zniżka na wszystkie zajęcia w HDK :
50 % – dla posiadaczy Hajnowskiej KDR
20% – dla posiadaczy Ogólnopolskiej KDR

Informujemy, iż nieuregulowanie należności za okres dłuższy niż dwa miesiące powoduje skreślenie z listy uczestników zajęć.

Prosimy o pilnowanie terminu opłat.