Informacja

W związku z Covid-19 w Hajnowskim Domu Kultury obowiązują standardowo wytyczne MKiDN i Sanepidu: maseczki, dezynfekcja rąk, odległości min. 1,5 m.

Nie ma możliwości przychodzenia na zajęcia wcześniej lub później, nie ma możliwości oczekiwania rodzica na korytarzu – drzwi HDK będą otwierane tylko na zajęcia.

Uprzejmie informujemy, że ze względu na sytuację epidemiczną opłaty za zajęcia należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy Hajnowskiego Domu Kultury:

PKO BP Nr 03 1020 1332 0000 1102 0037 4900

tytułem: imię i nazwisko uczestnika zajęć / nazwa zajęć / za jaki miesiąc

WAŻNE: Wpłaty do 10-tego dnia za dany miesiąc. Prosimy o pilnowanie terminu opłat.