Spis treści

W latach 2008 - 2023 instruktorem zespołów tańca nowoczesnego była Bożena Nikołajuk. Zespoły działały w czterech grupach wiekowych.

Zespół Tańca Nowoczesnego „Abrakadabra” powstał w 2008 roku. Początkowo pod nazwą „X mini” i „X maluszki”, a od września 2017 r jako Abrakadabra i działał w trzech grupach wiekowych  5-6 lat, 7- 9 lat ( Abrakadabra I) oraz 10 -12 lat (Abrakadabra II).

Zespół Tańca Nowoczesnego „ILUZJA ” powstał w 2002 roku. Do września 2017 roku działał pod nazwą Grupa Taneczna „X”.