Spis treści

2_1.JPG

Koło plastyczne "Deformacja" - instruktor  Zenaida Jakuć

Założycielem koła i instruktorem w latach 1992 -2023 była Zenaida Jakuć. 

Twórczość koła przez te wszystkie lata jest niedoopisania, a uczestnicy byli laureatami konkursów plastycznych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
O to nietóre z nich:

• Nagroda w XV Międzynarodowym Konkursie Plastycznym ,,Mój pamiętnik” pt. ,,Kopiuj Mistrza” - Galeria im.Sleńdzińskich w Białymstoku (Alicja Rybitwa) 2022 r.

• Nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym ,,My jesteśmy radością- Ptaki cudaki”
- Słupsk 2021 r. (Wiktoria Rakowska)

• I Miejsce w X Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla dzieci i młodzieży „Pod Kolorowym Parasolem Jesieni” - RDK Rzeszów 2020 r. (Bartłomiej Zabrocki)

• III Miejsce w Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Pięknej ,,Color Art.” - Goleniów 2018r. (Natalia Kendyś)

• Wyróżnienie w II Międzynarodowym Biennale na Małą Formę Graficzną „Między czernią a bielą” – Rybnik 2017 r. (Joanna Ruta)

Wielu uczestników „Deformacji” kontynuuje naukę w szkołach artystycznych, a niektórzy z nich nadal współpracują z HDK, tu odbywają swoje praktyki i aranżują pierwsze wystawy. 

Sukcesy 1997-2022