Spis treści

Koło plastyczne "Powidoki" - instruktor Kamila Ostaszewska

Od września 2023 roku w Hajnowskim Domu Kultury ruszyły zajęcia koła plastycznego "Powidoki", które są kontynuacją koła plastycznego "Deformacja" działającego przy HDK od przeszło 30 lat.

Koło plastyczne działa w trzech grupach wiekowych:

  • kl. I-III
  • kl. IV-VI
  • kl. VII-VIII

W młodszej grupie uczestnicy tworzą często poprzez zabawę, np. malują palcami, lepią z plasteliny albo tworzą kompozycje z wcześniej uzbieranych „skarbów natury” (nasion, piór, kamieni).

W grupach starszych młodzież realizuje warsztaty z martwej natury, portretu, studium postaci, studium architektury i pejzażu w plenerze. Pracownia oferuje im zajęcia z rysunku (ołówkiem, tuszem, węglem), malarstwa (akwarela, pastele, farby plakatowe, akrylowe, olejne, witrażowe), grafiki (kalkograf, monotypia, druk stemplem, kartonoryt, linoryt) rzeźby i form przestrzennych (glina, masa papierowa, solna, formowanie z drutu).

Uczestnictwo w zespole plastycznym to znakomita możliwość doskonalenia umiejętności i rozwijania zainteresowań.

 


2_1.JPG

Koło plastyczne "Deformacja" - instruktor  Zenaida Jakuć

Założycielem koła i instruktorem w latach 1992 -2023 była Zenaida Jakuć. 

Twórczość koła przez te wszystkie lata jest niedoopisania, a uczestnicy byli laureatami konkursów plastycznych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
O to nietóre z nich:

• Nagroda w XV Międzynarodowym Konkursie Plastycznym ,,Mój pamiętnik” pt. ,,Kopiuj Mistrza” - Galeria im.Sleńdzińskich w Białymstoku (Alicja Rybitwa) 2022 r.

• Nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym ,,My jesteśmy radością- Ptaki cudaki”
- Słupsk 2021 r. (Wiktoria Rakowska)

• I Miejsce w X Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla dzieci i młodzieży „Pod Kolorowym Parasolem Jesieni” - RDK Rzeszów 2020 r. (Bartłomiej Zabrocki)

• III Miejsce w Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Pięknej ,,Color Art.” - Goleniów 2018r. (Natalia Kendyś)

• Wyróżnienie w II Międzynarodowym Biennale na Małą Formę Graficzną „Między czernią a bielą” – Rybnik 2017 r. (Joanna Ruta)

Wielu uczestników „Deformacji” kontynuuje naukę w szkołach artystycznych, a niektórzy z nich nadal współpracują z HDK, tu odbywają swoje praktyki i aranżują pierwsze wystawy. 

Sukcesy 1997-2022