IMG_20211019_192736.jpg

Klub Plastyka ,,StART” – instruktor Kamila Ostaszewska

Od 2010 r. w pracowni plastycznej HDK spotyka się dwa razy w miesiącu grono osób zainteresowanych działaniami plastycznymi. Grupę stanowią uczestnicy 18+, różnych profesji, ale z pasją i zamiłowaniem do sztuki. Są wśród nich twórcy amatorzy, mający duże doświadczenie plastyczne i zupełni ,,laicy” chcący spróbowania swych sił np. w rysowaniu. Jest młodzież poszukująca swojej artystycznej drogi i osoby starsze, emeryci odkrywający dawno uśpiony talent. Działalność w Klubie polega na swobodnej twórczości, bardzo indywidualnej realizacji plastycznych pomysłów. Podsumowaniem pracy są wystawy wspólnego dorobku odbywające się co dwa lata.