Informacja o wynikach zapytania ofertowego ochrona imprez plenerowych, w tym jedna impreza masowa, organizowanych przez Hajnowski Dom Kultury w miesiącach letnich 2019 roku. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 09.05.2019 r. w ustalonym terminie wpłynęło 3 oferty. Wybrano ofertę  z Biura Ochrony RED DRAGON SECURITY Beata Niewińska ul. Tadeusza Jarańskiego 11, 17-100 Bielsk Podlaski.

Przedmiotem zamówienia jest ochrona imprez plenerowych, w tym jedna impreza masowa, organizowanych przez Hajnowski Dom Kultury w miesiącach letnich 2019 roku.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest dostępny w załączniku nr 1.

Przedłużenie terminu składania ofert do dnia 21.05.2019 r. do godz. 10:00

Pliki do pobrania:

 1. Formularz ofertowy
 2. Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Informacja o wyniku postępowania - Zapytanie ofertowe na  wykonanie i dostawę 50 kompletów podlaskich strojów ludowych wraz z obuwiem Plik do pobrania: pdf: informacja

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa 50 kompletów podlaskich strojów ludowych wraz z obuwiem w ramach projektu „Promocja niematerialnego dziedzictwa kulturowego obszaru LGD Puszcza Białowieska dzięki inwestycji realizowanej przez Hajnowski Dom Kultury”, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego  na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej. Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest dostępny w załączniku nr 1. Pliki do pobrania:
 1. Zapytanie ofertowe
 2. Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 3. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
 4. Załącznik nr 3
 5. Załącznik nr 4
Informacja o wynikach zapytania ofertowego Do dnia 12.03.2019 r. do godz. 10.00 wpłynęło 6 ofert na zakup sprzętu muzycznego w ramach projektu LGD: 1. Grupa Zibi S.A., ul. Wirażowa 119, 02-145 Warszawa 2. KAM-I Music Media, Jarosław Igielski, ul. Dmowskiego 1C, 18-400 Łomża 3. ESS Audio Sp. z o.o., ul. Graniczna 17, 05-092 Łomianki 4. Lighting Center, ul. Pokoju 91, 42-504 Będzin 5. Jacek Kamiński – Sklep Muzyczny, ul. Królewiecka 25 paw. 3 i 4, 09-402 Płock 6. Agencja Muzyczna „ACCORD”, Włodzimierz Piesiak, ul. Wiśniowa 10, 78-400 Szczecinek Wybrano ofertę nr 4 – Lighting Center – najniższa cena – zakup zestawu sprzętu muzycznego za kwotę 49.666,00 zł brutto, słownie (czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych)
Przedmiotem zamówienia jest zakup zestawu sprzętu muzycznego wraz z dostawą w ramach projektu „Promocja niematerialnego dziedzictwa kulturowego obszaru LGD Puszcza Białowieska dzięki inwestycji realizowanej przez Hajnowski Dom Kultury”, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej. Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego. Pliki do pobrania:
 1. Zapytanie ofertowe
 2. Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 3. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
 4. Pytania do zapytania ofertowego
  Informacja o wynikach zapytania ofertowego na Dostawę oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych do kotłowni Hajnowskiego Domu Kultury w okresie  od 15.01.2019 do 31.12.2019 r. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 30.11.2018 r.  w ustalonym terminie wpłynęła 1 oferta z firmy: PPHU „OPAL” Spółka Jawna, Irena Puławska, Roman Puławski, ul. Targowa 84, 17-200 Hajnówka. Cena oleju opałowego została ustalona na poziomie cen hurtowych producenta PKN ORLEN.
Zamówienie Dostawę oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych do kotłowni Hajnowskiego Domu Kultury w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 w ilości ok. 12.000 litrów zgodnie z zamówieniami zamawiającego. - Termin składania ofert do 18.12.2018 r. do godz. 9:00

W związku z brakiem wpływu ofert termin został przedłużony do dnia 10.01.2019 r. godz. 9:00

Plik do pobrania: ZAMÓWIENIE  
Zamówienie na dostawę oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych do kotłowni Hajnowskiego Domu Kultury w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 w ilości ok. 10.000 litrów zgodnie z zamówieniami zamawiającego - Termin składania ofert do 15.12.2017 r. do godz. 9:00 Plik do pobrania: ZAMÓWIENIE  

Informacja o wynikach zapytania ofertowego

na Dostawę oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych do kotłowni Hajnowskiego Domu Kultury w okresie  od 01.01.2018 do 31.12.2018 r.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 24.11.2017 r.  w ustalonym terminie wpłynęła 1 oferta z firmy: PPHU „OPAL” Spółka Jawna, Irena Puławska, Roman Puławski, ul. Targowa 84, 17-200 Hajnówka. Cena oleju opałowego została ustalona na poziomie cen hurtowych producenta PKN ORLEN minus 51 zł upustu za 1.000 l oleju.Zamówienie na dostawę oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych do kotłowni Hajnowskiego Domu Kultury w okresie od 30.11.2016 do 31.12.2017 w ilości ok. 12.000 litrów zgodnie z zamówieniami zamawiającego - Termin składania ofert do 29.11.2016 r. do godz. 9:00 Plik do pobrania: ZAMÓWIENIE
Informacja o wynikach zapytania ofertowego na Dostawę oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych do kotłowni Hajnowskiego Domu Kultury w okresie od 30.11.2016 do 31.12.2017 r. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 24.11.2016 r. w ustalonym terminie wpłynęła 1 oferta z firmy: PPHU "OPAL" Spółka Jawna, Irena Puławska, Roman Puławski, ul. Targowa 84, 17-200 Hajnówka. Cena oleju opałowego została ustalona na poziomie cen hurtowych producenta PKN ORLEN