Informacja o wynikach zapytania ofertowego na dostawę oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych do kotłowni Hajnowskiego Domu Kultury w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024 r.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 17.11.2023 r. w ustalonym terminie wpłynęła 1 oferty:

 1. PPHU „Opal” Spółka Jawna, Irena Puławska, Roman Puławski – ul. Targowa 84,17-200 Hajnówka

Cena hurtowa PKN Orlen– 4092,00 zł (na dzień 14.12.2023) minus stały upust 20,00 zł/1000l

Wybrano ofertę firmy PPHU „OPAL” Spółka Jawna, Irena Puławska, Roman Puławski, ul. Targowa 84, 17-200 Hajnówka

Podane ceny są cenami netto.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zamówienie

Na dostawę oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych do kotłowni Hajnowskiego Domu Kultury w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. w ilości ok. 10.000 litrów zgodnie z zamówieniami zamawiającego.

Ofertę wypełnioną na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego należy: przesłać pocztą, pocztą elektroniczną lub złożyć osobiście na adres Zamawiającego: Hajnowski Dom Kultury ul. Tamary Sołoniewicz 4 17-200 Hajnówka Telefon: 85 682 32 03.

Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.12.2023 r. do godz. 09.00

Pliki do pobrania:  document Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami (32 KB)

Informacja o wynikach zapytania ofertowego na dostawę oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych do kotłowni Hajnowskiego Domu Kultury w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 25.11.2022 r. w ustalonym terminie wpłynęły 3 oferty:

 1. Pronar Spółka z o.o. – 17-210 Narew, ul. Mickiewicza 110a

Cena hurtowa Grupa LOTOS S.A – 5 281,00 zł (na dzień 30.11.2022)

 1. PPHU „Opal” Spółka Jawna, Irena Puławska, Roman Puławski – ul. Targowa 84,17-200 Hajnówka

Cena hurtowa PKN Orlen - 5 281,00 zł (na dzień 30.11.2022) minus stały upust 20,00 zł/1000l

 1. Rekchem Spółka z o.o. - 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Żwirki i Wigury 83

Cena hurtowa PKN Orlen - 5 375,00 zł (na dzień 08.12.2022) minus stały upust 30,00 zł/1000l

 

Wybrano ofertę firmy PPHU „OPAL” Spółka Jawna, Irena Puławska, Roman Puławski, ul. Targowa 84, 17-200 Hajnówka
Cena hurtowa PKN Orlen: 5281,00 zł/1000 l minus 20,00 zł stałego upustu za 1000 l. = 5261,00 zł /1000 l (na dzień 30.11.2022)

Podane ceny są cenami netto.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zamówienie

Na dostawę oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych do kotłowni Hajnowskiego Domu Kultury w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. w ilości ok. 10.000 litrów zgodnie z zamówieniami zamawiającego.

Ofertę wypełnioną na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego należy: przesłać pocztą, pocztą elektroniczną lub złożyć osobiście na adres Zamawiającego: Hajnowski Dom Kultury ul. Tamary Sołoniewicz 4 17-200 Hajnówka Telefon: 85 682 32 03

Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.12.2022 r. do godz. 09.00

Pliki do pobrania:  default ZAMÓWIENIE z załącznikami (23 KB)

Hajnowski Dom Kultury zaprasza do składania ofert na zakup sprzętu gospodarczego, komputerowego i muzycznego będącego własnością Hajnowskiego Domu Kultury.

Oferowany sprzęt można oglądać od wtorku do soboty w godz. 7.00 – 15.00 w terminie do dnia 29.12.2022 r. w budynku Hajnowskiego Domu Kultury przy ul. Tamary Sołoniewicz 4, w Hajnówce w woj. podlaskim po uprzednim kontakcie telefonicznym.

Informacji udziela pracownik HDK pod nr telefonu 666 320 118.

Hajnowski Dom Kultury  w Hajnówce, ul. T. Sołoniewicz 4, tel 85 682 3203 zaprasza do składania ofert na sprzedaż piwa podczas imprez plenerowych pn.: Potańcówka Terminy potańcówek: 02 i 23 lipca oraz 6, 13, 27 sierpnia 2022 r. w godz. 20.00 - 24.00 Plik do pobrania: Zaproszenie do składania ofert
Informacja o wynikach zapytania ofertowego W wyniku ogłoszonego zapytania ofertowego w dniu 08.06.2022r. na zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej www.hdk.hajnowka.pl na systemie CMS oraz dostosowanie serwisu do standardów dostępności cyfrowej WCAG 2.1 zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zapewnieniu dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (załącznik nr 1 do Ustawy), odpowiedzi wpłynęło 10 ofert. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 9: PerfekcyjneStrony.pl Łukasz Krzyżoszczak ul. Witkiewicza 22, 64-100 Leszno Cena 4.918,77 zł - 80 pkt, Doświadczenie - 20 pkt Oferta spełnia wszystkie wymagania i warunki określone w zapytaniu ofertowym oraz zdobyła największą sumę punktów, biorąc pod uwagę kryterium ceny i doświadczenia.  
Zamówienie na zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej www.hdk.hajnowka.pl na systemie CMS oraz dostosowanie serwisu do standardów dostęponości cyfrowej WCAG 2.1 zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zapewnieniu dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (załącznik nr 1 do Ustawy). Ofertę wypełnioną na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego należy: przesłać pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną lub złożyć osobiście na adres Zamawiającego: Hajnowski Dom Kultury ul. Tamary Sołoniewicz 4 17-200 Hajnówka Telefon: 85 682 32 03 Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.06.2022 r. do godz. 10.00 Pliki do pobrania:  
Informacja o wynikach zapytania ofertowego na dostawę oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych do kotłowni Hajnowskiego Domu Kultury w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 r. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 23.11.2021 r. w ustalonym terminie wpłynęły 2 oferty:
 1. Pronar Spółka z o.o. – 17-210 Narew, ul. Mickiewicza 110a  - Cena hurtowa Grupa LOTOS S.A. : 3240 zł / 1000 l (na dzień 30.11.2021)
 1.  PPHU „Opal” Spółka Jawna, Irena Puławska, Roman Puławski – ul. Targowa 84, 17-200 Hajnówka - Cena hurtowa PKN Orlen: 3240,00 zł/1000 l minus 50,00 zł stałego upustu za 1000 l. = 3190,00 zł /1000 l (na dzień 30.11.2021)
Wybrano ofertę firmy PPHU „OPAL” Spółka Jawna, Irena Puławska, Roman Puławski, ul. Targowa 84, 17-200 Hajnówka.
 

Zamówienie

Na dostawę oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych do kotłowni Hajnowskiego Domu Kultury w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. w ilości ok. 10.000 litrów zgodnie z zamówieniami zamawiającego.

Ofertę wypełnioną na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego należy: przesłać pocztą, pocztą elektroniczną lub złożyć osobiście na adres Zamawiającego: Hajnowski Dom Kultury ul. Tamary Sołoniewicz 4 17-200 Hajnówka Telefon: 85 682 32 03

Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.12.2021 r. do godz. 09.00

Plik do pobrania: ZAMÓWIENIE z załącznikami

Informacja o wynikach zapytania ofertowego na dostawę oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych do kotłowni Hajnowskiego Domu Kultury w okresie  od 01.01.2021 do 31.12.2021 r. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 18.11.2020 r.  w ustalonym terminie wpłynęły 2 oferty: 1. Pronar Spółka z o.o. – 17-210 Narew, ul. Mickiewicza 110a – cena hurtowa PKN Orlen 2. PPHU „Opal” Spółka Jawna, Irena Puławska, Roman Puławski – ul. Targowa 84, 17-200 Hajnówka - cena hurtowa PKN Orlen minus 70,00 zł upustu za 1000 l. Wybrano ofertę firmy PPHU „OPAL” Spółka Jawna, Irena Puławska, Roman Puławski, ul. Targowa 84, 17-200 Hajnówka.

Zamówienie

Na dostawę oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych do kotłowni Hajnowskiego Domu Kultury w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. w ilości ok. 10.000 litrów zgodnie z zamówieniami zamawiającego.

Ofertę wypełnioną na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego należy: przesłać pocztą, faksem, pocztą elektroniczną lub złożyć osobiście na adres Zamawiającego: Hajnowski Dom Kultury ul. Tamary Sołoniewicz 4 17-200 Hajnówka Telefon: 85 682 32 03

Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.12.2020 r. do godz. 09.00

Plik do pobrania: ZAMÓWIENIE z załącznikami

Informacja o wynikach zapytania ofertowego

na kompleksową obsługę prawną Hajnowskiego Domu Kultury w Hajnówce w okresie 01.11.2020 r. – 31.12.2021 r.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 14.10.2020 r. w ustalonym terminie wpłynęło 10 ofert.

Postępowanie zostaje unieważnione, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.


Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa prawna Hajnowskiego Domu Kultury w Hajnówce w okresie 01.11.2020 r. – 31.12.2021 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest dostępny w zapytaniu ofertowym. Pliki do pobrania: Zapytanie ofertowe z formularzem
Informacja o wynikach oferty na zakup zestawu sprzętu fotograficznego i filmowego W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 14.10.2020 r. do godz. 9:00 dnia 17.11.2020 r. wpłynęły 2 oferty. Wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy Interfoto z Warszawy.
  Zaproszenie do składania ofert Hajnowski Dom Kultury zaprasza do składania ofert na zakup zestawu sprzętu fotograficznego i filmowego będącego własnością Hajnowskiego Domu Kultury. W skład zestawu wchodzą aparaty fotograficzne analogowe nowe i używane, obiektywy, kamery wideo i osprzęt. Stan techniczny sprzedawanego sprzętu oceniamy jako dobry i bardzo dobry. Żaden składnik zestawu nie jest objęty gwarancją producenta. Sprzedający wyłącza rękojmię za wady fizyczne sprzedawanego sprzętu na warunkach określonych w art. 558 &1 Kodeksu Cywilnego. Oferowany zestaw można oglądać od wtorku do soboty w godz. 7.00 – 15.00 w terminie do dnia 14.11.2020 r. w budynku Hajnowskiego Domu Kultury przy ul. Tamary Sołoniewicz 4, w Hajnówce w woj. podlaskim po uprzednim kontakcie telefonicznym. Informacji udziela pracownik HDK pod nr telefonu 666 320 118. Oferty należy składać do dnia 17.11.2020 r. do godz. 9.00 na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., na formularzu znajdującym się w załączniku. Ustalona cena minimalna za cały zestaw wynosi 4.500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych). Nie ma możliwości zakupu poszczególnych składników zestawu. Wybór oferty z najwyższą zaproponowaną ceną odbędzie się w dniu 17.11.2020 r. o godz. 10.00. Wydanie zakupionego sprzętu nastąpi po opłaceniu w kasie HDK bądź wykonaniu przelewu należnej kwoty zaoferowanej za cały zestaw sprzętu. Koszty transportu ponosi nabywca. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru oferty bez podania przyczyn. Załączniki do pobrania:
 1. Opis sprzedawanego sprzętu
 2. Zdjęcia sprzedawanego sprzętu
 3. Formularz ofertowy
Opis sprzętu fotograficznego do sprzedaży: 1. Aparat fotograficzny Kijew 88 TTL z obiektywem MC Vołna -3, 2,8/80 - aparat nowy nieużywany, rok produkcji 1985, dodatkowe akcesoria, kasetka filtry, etui skórzane, pryzmat TTL, oryginalne opakowanie fabryczne, nr inwentarzowy – 13/805/1283 2. Aparat fotograficzny Kijew 88 TTL z obiektywem MC Vołna -3, 2,8/80 - aparat nowy nieużywany, rok produkcji 1985, dodatkowe akcesoria, kasetka filtry, etui skórzane, pryzmat TTL, oryginalne opakowanie fabryczne, nr inwentarzowy – 13/805/1284 3. Aparat fotograficzny Zenit 80 z obiektywem Industar-29, 2,8/80 - odpowiednik aparatu Kijew 88, używany, sprawny, nr inwentarzowy – 13/805/60 4. Aparat fotograficzny Pentacon six TL – body - używany, z pokrowcem skórzanym, nr inwentarzowy – 13/805/98 5. Aparat fotograficzny Zenit TTL z obiektywem Helios 44M-4, 2/58 - używany, sprawny, nr inwentarzowy – 13/805/20 6. Aparat fotograficzny Zenit TTL z obiektywem Helios 44M-4, 2/58 - używany, sprawny, nr inwentarzowy – 13/805/1286 7. Fotoaparat z wyposażeniem Zenith 12S (Fotosnajper) - zestaw FS 12 z obiektywem Tair 4,5/300, obiektyw Helios 44M, 2/58, filtry, dodatki, zestaw w metalowej walizce, mało używany, nr inwentarzowy – 13/805/1282 8. Obiektyw MC Sonnar 4/300 produkcji Carl Zeiss Jena - używany, nie działa przysłona, skórzane etui – tuba, nr inwentarzowy – 13/805/19 9. Obiektyw Sonnar 2,8/180 - zebra produkcji Carl Zeiss Jena - używany, czysty, nie działa przysłona, skórzane etui, nr inwentarzowy – 13/805/18 10. Obiektyw MC Auto Sonnar 2,8/200 produkcji Carl Zeiss Jena - używany, czysty, nie działa przysłona, skórzane etui, nr inwentarzowy – 13/805/17 11. Obiektyw MC Flektogen 4/50 produkcji Carl Zeiss Jena - używany, sprawny, czysty, skórzane etui, nr inwentarzowy – 13/805/16 12. Projektor Eumig Mark 607D - używany, brak danych o sprawności sprzętu, nr inwentarzowy – 13/805/10a 13. Obiektyw Pentacon Auto 2,8/29 - używany, sprawny, czysty, nr inwentarzowy – 13/805/15 14. Obiektyw Janpol Color 1 – 5,6/80 - używany, nr inwentarzowy – 13/805/14 15. Kamera Video National M1000 - używana, sprawna, na duże kasety VHS, nr inwentarzowy – 13/805/6/1a 16. Osprzęt do kamery Video - walizka, zasilacz, nr inwentarzowy – 13/805/2a 17. Oświetlenie do kamery Video - lampa halogenowa Unomat DC2020, akumulatorki do wymiany, nr inwentarzowy – 13/805/8a 18. Lampa halogenowa Polamp o mocy 1000 W - używana, sprawna, z uchwytem do ręki, nr inwentarzowy – 13/805/13a 19. Statyw metalowy - statyw trójnożny metalowy z regulacją do aparatu fotograficznego, nr inwentarzowy – 13/805/1268 20. Kamera Sony DCR HC46 - używana, czasami się zacina i nie chce nagrywać, na małe kasetki, nr inwentarzowy – 13/805/1547 21. Torba fotograficzna do kamery Sony DCR HC46 - nr inwentarzowy – 094/45 plakat. zaproszenie do zakupu sprzętu fotograficznego. sdjęcie z aparatami foto.
Informacja o wynikach zapytania ofertowego na dostawę oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych do kotłowni Hajnowskiego Domu Kultury w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 r. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 20.11.2019 r. w ustalonym terminie wpłynęły 2 oferty z :
 1. PPHU „OPAL” Spółka Jawna, Irena Puławska, Roman Puławski, ul. Targowa 84, 17-200 Hajnówka.
 2. Pronar Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 101 A, 17-210 Narew
Wybrano ofertę nr 1 – PPHU „OPAL” Spółka Jawna, Irena Puławska, Roman Puławski – najniższa cena. Cena oleju opałowego została ustalona na poziomie cen hurtowych producenta PKN ORLEN minus 20 zł upustu za 1.000 l oleju.  
Zamówienie

Na dostawę oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych do kotłowni Hajnowskiego Domu Kultury w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. w ilości ok. 10.000 litrów zgodnie z zamówieniami zamawiającego.

Ofertę wypełnioną na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego należy: przesłać pocztą, faksem, pocztą elektroniczną lub złożyć osobiście na adres Zamawiającego: Hajnowski Dom Kultury ul. Tamary Sołoniewicz 4 17-200 Hajnówka Telefon: 85 682 32 03

Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.12.2019 r. godz. 09.00 Plik do pobrania: ZAMÓWIENIE z załącznikami