Spis treści

Projekt pn. „Kultura OdNowa – Inicjatywy lokalne w Hajnówce” realizowany przez Hajnowski Dom Kultury dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Edycja 2024

W dniu 18 czerwca 2024 r. w Hajnowskim Domu Kultury odbyło się posiedzenie komisji konkursowej, której zadaniem była ocena i wybór inicjatyw zgłoszonych przez mieszkańców gminy Hajnówka.

Do konkursu zgłoszono 5 inicjatyw kulturalnych. Komisja konkursowa dokonała analizy przedstawionych 5 inicjatyw lokalnych mieszkańców Gminy Hajnówka. W sposób szczególny zwrócono uwagę na wartość merytoryczną proponowanych inicjatyw i zbieżność z zaproponowanym przez organizatorów regulaminem. Jako preferowane uznano inicjatywy o charakterze kulturalnym lub kulturalno-społecznym realizowane przez możliwie największą grupę mieszkańców, mające na celu angażowanie środowisk dotąd mało aktywnych w obszarze kultury. Podczas oceny, członkowie komisji zwracali uwagę na potencjał kulturowy oraz oddziaływanie inicjatywy w środowisku lokalnym. Wybrane inicjatywy charakteryzują się czynnym udziałem mieszkańców w ich realizację. Członkowie komisji zdecydowanie preferowali zadania, które maja być realizowane w przestrzeni publicznej i być ogólnodostępne dla wszystkich osób, które będą zainteresowane udziałem. Ważnym atutem wniosków była deklaracja współpracy z Hajnowskim Domem Kultury przy realizacji zadania z wykorzystaniem zasobów infrastrukturalnych i kadrowych instytucji. Szczegółowej ocenie podlegały też zaprezentowane harmonogramy dotyczące przygotowania i realizacji danej inicjatywy oraz kosztorysy i racjonalność wydatkowania środków finansowych. 

Procedura dokonania wyboru została przeprowadzona zgodnie z Regulaminem Programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury + Edycja 2024 oraz Regulaminem konkursu.

 

Lp.

Tytuł inicjatywy

Wnioskowana kwota brutto

Liczba punktów

Przyznana kwota dotacji brutto

 

1.

 

Krok do mistrzowskiej sceny

 

     9.900 zł

 

53

 

8.240 zł

 

2.

 

Warsztaty z szycia dla młodzieży „ETNO STYL”

 

     6.760 zł

 

52

 

6.760 zł

 

3.

 

Twórczy świat sztuki

 

    9.000 zł

 

49

 

7.000 zł

 

4.

 

Nasza mała ojczyzna/….

 

    8.000 zł

 

58

 

8.000 zł

 

5.

 

Spotkanie z Krzysztofem Wielickim

 

    6.150 zł

 

33

 

0.00 zł

                                                                                                                                  Łączna kwota dofinansowania    30.000 zł brutto

Serdecznie gratulujemy wnioskodawcom.

2024 NCK dofinans dom kultury plus RGB 01 Logo HDK