Spis treści

2024 NCK dofinans dom kultury plus RGB 0113406790 487331591464145 3770179936543418430 n


2024 NCK dofinans dom kultury plus RGB 01 Logo HDK

 

W ramach realizacji projektu pn. "Kultura odNowa - Inicjatywy Lokalne w Hajnówce" Hajnowski Dom Kultury zaprasza mieszkańców na spotkanie przy kawie i ciastku podczas, którego m.in. opowiecie nam jakie są Wasze kulturalne potrzeby, zaproponujecie swój pomysł inicjatyw lokalnych, który wspólnie zrealizujemy czy weźmiecie udział w otwartych warsztatach. 

Weź kulturę w swoje ręce!

Widzimy się 15 maja (środa) o godzinie 18.00 w sali kolumnowej HDK.

Wstęp wolny. 

Spotkanie poprowadzi zespół ekspertów z Federacji Mazowia.


 

2024 NCK dofinans dom kultury plus RGB 01 logo hdk

 

Projekt „Kultura od nowa – inicjatywy lokalne w Hajnówce”

Z przyjemnością informujemy, że Hajnowski Dom Kultury jako jeden z 60 beneficjentów otrzymał dofinansowanie w programie Dom Kultury plus. W tegorocznym naborze złożono 101 wniosków z całej Polski, a wśród nich nasz projekt, który uzyskał ocenę pozytywną!

Serdecznie dziękujemy Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zatem drodzy mieszkańcy będziemy działać!

"Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Dom Kultury+ Edycja 2024"
 

Program Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne realizowany jest przez Narodowe Centrum Kultury od 2013 roku. Skierowany jest do domów kultury, które gotowe są prowadzić nowatorskie działania animacyjne projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę i poddane ewaluacji, ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej. Główny nacisk w zadaniu położony jest na nawiązywanie przez dom kultury stałych relacji z mieszkańcami miejscowości, na terenie których działa. Odkrywanie talentów i wzmacnianie potencjału społecznego ma owocować stworzeniem wspólnych inicjatyw na rzecz społeczności lokalnych i przestrzeni publicznej. Wszystkie wymienione etapy (diagnoza, działanie, ewaluacja) składają się na całość przedsięwzięcia (zadania) dofinansowanego ze środków programu. 

2024 NCK dofinans dom kultury plus RGB 01