Spis treści

W okresie lipiec - sierpień 2023 rok Hajnowski Dom Kultury zrealizował projekt pn. "Spektakl taneczny - Nasze ścieżki życia" dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowe Centrum Kultury: Bardzo Młoda Kultura 2023-2025 oraz Województwa Podlaskiego.

W ramach zadania projektowego:
- zostały zakupione dwa komplety stroi występowych zaprojektowanych przez uczestników projektu, torby promocyjne oraz elementy scenografii,
- zespół Mażoretek wziął udział w warsztatach scenicznych organizowanych w TV Podlasie Hajnówka,
- 23 września w Hajnowskim Domu Kultury odbył się "Spektakl taneczny - Nasze ścieżki życia" w wykonaniu Zespołu Mażoretek SHOCK.

 

Projekt "Spektakl taneczny - Nasze ścieżki życia" dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowe Centrum Kultury: Bardzo Młoda Kultura 2023-2025 oraz Województwa Podlaskiego.

Termin realizacji zadania: 14.07.2023 r. - 30.09.2023 r.

Wartość całkowita projektu: 8000,00 zł

Pomysłodawca zadania: Karolina Gryciuk

Koordynator zadania: Karolina Gryciuk