Spis treści

W dniu 27 maja w Hajnowskim Domu Kultury odbyły się warsztaty edukacyjne pn. „Poznajmy nasze Symbole Narodowe”

Warsztaty miały na celu zapoznanie uczestników z symbolami narodowymi, ich znaczeniem, wartością i historią. Podczas prezentacji multimedialnej omówiono takie symbole jak flaga, godło, hymn, barwy narodowe i inne elementy kultury narodowej. Uczestnicy dowiedzieli się, dlaczego symbole te są tak ważne i jak ewoluowały na przestrzeni lat. Na przykład, flaga jest jednym z najważniejszych symboli narodowych ma proporcję 5x8 i konkretny odcień, a Godło narodowe Polski składa się z dwóch głównych elementów: orła białego oraz tarczy herbowej i jest głęboko zakorzenione w historii kraju i symbolizuje ważne wartości i idee.

 Po części teoretycznej rozpoczęły się warsztaty praktyczne podczas, których młodzież i rodzice stworzyli własną torbę, a dzieci grały w interaktywne gry i malowały kolorowanki patriotyczne. Sobotnie popołudnie zakończyło się poczęstunkiem i wspólną rozmową.

 
Zadanie „Historia kulturą malowana” dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Symbole Narodowe RP”
 

 _______________________________________________________________________________________________________________________________