Spis treści

 

Projekt „Hajnówka dostępna – program dostępności miasta w sferach kultury i turystyki inspirowany rozwiązaniami włoskimi z miasta Matera”

W 2019-2022 roku Hajnowski Dom Kultury realizował jako jeden z partnerów projekt „Hajnówka dostępna – program dostępności miasta w sferach kultury i turystyki inspirowany rozwiązaniami włoskimi z miasta Matera” w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet IV, działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, którego głównym celem jest poprawa funkcjonowania Miasta Hajnówka w obszarze dostępności dla osób o szczególnych potrzebach poprzez wypracowanie, przetestowanie i wdrożenie nowego standardu świadczenia usług wraz ze zmianami w przestrzeni publicznej w obszarze kultury i turystyki we współpracy z partnerem włoskim z Matera w regionie Basilicata. W okresie sprawozdawczym została wykonana strona internetowa www. Projekt z dużym sukcesem zakończył się w maju 2022 r. 

W przeciągu dwóch lat uczestnicy projektu nabyli dużo wiedzy w zakresie dostępności, jak też praktyki, doświadczenia, które przełożyły się na konkretne działania w przestrzeni miejskiej, instytucjach kultury i urzędzie. Pozostawiły one po sobie trwałe efekty, którymi dzielimy się ze społecznością lokalną.

 

Zachęcamy do zapoznania się z następującymi dokumentami:

pdf Analiza efektów testowanego rozwiązania (6.39 MB)

pdf Instrukcje dla instytucji użytkownika (293 KB)

pdf Program dotyczący dostępności MODEL Hajnówka faza testowania (7.82 MB)

pdf Rekomendacje dla instytucji użytkownika (9.84 MB)