Projekt „Akrobatyka na wesoło”

       

 

W 2022 roku Hajnowski Dom Kultury zrealizował projekt „Akrobatyka na wesoło” finansowany ze środków programu „Działaj lokalnie” w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska. Głównym celem projektu było poznanie przez dzieci nowej dziedziny sportu jaką jest akrobatyka. Projekt zrealizowany w formie warsztatowej z podziałem na grupy początkujące i zaawansowane, skierowany do dzieci i młodzieży z Hajnówki. 

Zadanie "Akrobatyka na wesoło" zrealizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska współfinansowane ze środków programu "Działaj lokalnie" w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

Termin realizacji zadania: 01.06.2022 r. - 01.09.2022 r.

Wartość całkowita projektu: 7825,00 zł

Pomysłodawca zadania: Karolina Gryciuk

Koordynator zadania: Karolina Gryciuk