logo NCK

Realizacja projektu  „Kultura od nowa – inicjatywy lokalne w Hajnówce” dobiegła końca, czas na podsumowanie link

Celem realizowanego przez Hajnowski Dom Kultury projektu było wsparcie oddolnych inicjatyw kulturotwórczych realizowanych przez mieszkańców Hajnówki, a tym samym zwiększenie zaangażowania Hajnowskiego Domu Kultury w życie lokalnej społeczności. Dzięki realizacji zadania odkryliśmy potencjał kulturotwórczy mieszkańców Hajnówki. Bardzo cieszy nas fakt rzeczywistej realizacji inicjatyw przez pomysłodawców – liderów. 

A oto zrealizowane inicjatywy:

Klub Fantastyki

Inicjatywa została zgłoszona przez dzieci i młodzież pasjonujące się fantastyką, co jest bardzo ważne z naszej perspektywy, gdyż jako dom kultury nie wiedzieliśmy o takiej potrzebie młodzieży. W ramach inicjatywy organizowane  były w „duchu fantastyki” sesje gier, warsztaty larpowe i spotkanie autorskie z pisarzem SF. Spotkania odbywały raz w tygodniu od września do listopada.

Na bazie tych spotkań młodzież  stworzyła stały  Klubu Fantastyki, który jest platformą wspólnych spotkań bardzo różnych grup wiekowych z różnych środowisk i o różnych zainteresowaniach, wykształceniu, których łączy pasja jaką jest fantastyka.

 

O rety! Robot –międzypokoleniowa podróż z OzoBotem

Inicjatywa była odpowiedzią na zgłaszaną przez słuchaczy Uniwersytetu III Wieku chęć uczestniczenia w międzypokoleniowych warsztatach, polegała na aktywizacji starszego pokolenia poprzez wspólne działanie z pokoleniem ich wnucząt. Dzięki realizacji zadania przybliżono  dzieciom Hajnówkę z czasów ich rodziców i dziadków. Starsze pokolenie poznało wspólnie z dziećmi podstawy  programowania i robotyki, następnie nowe umiejętności wszyscy wykorzystali tworząc makietę pokazującą urok naszego miasta, czyli Hajnówkę kiedyś i dziś. Po makiecie poruszał  się zaprogramowany przez starsze pokolenie robot ozobot mijając zmiany w zakresie: sztuki, kultury, architektury, które nastąpiły na przełomie kilkudziesięciu lat.  Wystawa makiet była udostępniona w Hajnowskim Domu Kultury.

 

Tańcząca Mama 

Inicjatywa zgłoszona przez młode mamy, polegała na organizacji zajęć tanecznych dla mam, które nie mogą uczestniczyć w innych zajęciach ze względu na brak możliwości zapewnienia opieki nad ich dzieckiem. W czasie trwania zajęć dla mam ich dzieci były pod opieką animatorki i uczestniczyły w zajęciach warsztatowych dopasowanych do swojego wieku. Mamy dodatkowo były zaangażowane w tworzenie miejsca przyjaznego ich dzieciom kącika kreatywnych zabaw w HDK.

 

Warsztaty fotograficzne

Inicjatywa była  odpowiedzią na potrzeby zgłaszane w diagnozie przez młodzież, dot. chęci uczestnictwa w warsztatach fotograficznych. Pomysł polegał na organizacji i przeprowadzeniu warsztatów z fotografii przyrodniczej, krajobrazowej, portretowej połączonej z obróbką fotografii przy użyciu programów komputerowych.

 

 

„Kultura od nowa – inicjatywy lokalne w Hajnówce”

Hajnowski Dom Kultury w kwietniu 2017r. rozpoczął realizację projektu „ Kultura od nowa – inicjatywy lokalne w Hajnówce”  dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2017”.  Projekt zakłada przeprowadzenie diagnozy mającej na celu odkrycie potrzeb lokalnej społeczności w obszarze kultury, rozpoznanie potencjalnych zasobów oraz wyłonienie lokalnych liderów. Na przełomie  maja i czerwca  ogłoszony zostanie konkurs na inicjatywy kulturalne mieszkańców Hajnówki. Kwota dofinansowania na realizację 3 – 7 inicjatyw lokalnych to łącznie 22 000 złotych.