Spis treści

PL-BY-UA

LOGO-1024x150.jpg

Projekt Pn. „Kultura Regionu Puszczy Białowieskiej – Poprzez Wspólne Dziedzictwo Ku Współpracy Transgranicznej” Współfinansowany Ze Środków Unii Europejskiej W Ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020.

W 2022 roku Hajnowski Dom Kultury zrealizował działanie pn. „Prezentacje Kultury Ludowej Pogranicza”. Celem wydarzenia było zachowanie i promocja bogactwa kultury lokalnej regionu Puszczy Białowieskiej (tradycyjne obrzędy, pieśni, tańce, rzemiosła, gry, stroje, smaki lokalnej kuchni). Projekt „Kultura Regionu Puszczy Białowieskiej – poprzez wspólne dziedzictwo ku współpracy transgranicznej” Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014 – 2020. Z dniem 31.10.2022 r. realizacja projektu „Kultura Regionu Puszczy Białowieskiej – poprzez wspólne dziedzictwo ku współpracy transgranicznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014 – 2020 dobiegła końca. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Projekt Pn. „Kultura Regionu Puszczy Białowieskiej – Poprzez Wspólne Dziedzictwo Ku Współpracy Transgranicznej” Współfinansowany Ze Środków Unii Europejskiej W Ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020.
Termin realizacji projektu: 01.01.2022 r.- 31.10.2022 r.
Wartość całkowiat projektu: 22 018,13 EUR
Dofinansowanie: 16 865,70 EUR
Pomysłodawca projektu: Barbara Sadowska
Koordynator projektu: Barbara Sadowska
 
W ramach zadania zakupiono aparat fotograficzny oraz gadżety promocyjne tj. długopisy, kubki, notesy i pendrive, które bezpłatnie zostały przekazane uczestnikom "Prezentacji Kultury Ludowej Pogranicza".
Projekt
 
Aparat projekt
 
Projekt 1 
 
Projekt 3
 
Projekt 2
 
 Projekt 4
 
Data utworzenia: 31.10.2022
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________