Zadanie pn. "Folklor Wschodniego Podlasia"

W 2022 roku Hajnowski Dom Kultury zrealizował zadanie „Folklor wschodniego Podlasia”. W ramach zadania zorganizowano 5 wydarzeń plenerowych w formie mini jarmarków. Zadanie prezentowało ludowe dziedzictwo kulturowe regionu Podlasia, w tym zanikające i unikalne umiejętności rękodzielnicze oraz tradycyjne obrzędy w połączeniu z występami zespołów ludowych. „Mini jarmarki” zaprezentowały bogactwo i różnorodność kultury poprzez ludową muzykę, taniec, śpiew, obrzędy i regionalne rękodzieło Podlasia. Przekazały młodemu pokoleniu nieznane dotąd tradycję kultury ludowej, a wszystkim inny uczestnikom w ciekawy sposób przypomniały o tym. Wydarzenia „Mini jarmarków” realizowane były na zrewitalizowanym terenie wokół Hajnowskiego Domu Kultury. "Folklor Wschodniego Podlasia" dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowe Centrum Kultury: Etno Polska 2022.

 

 

Zadanie "Folklor Wschodniego Podlasia" dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowe Centrum Kultury: Etno Polska 2022.

Wartość całkowita projektu: 35 100,00 zł

Dofinansowane: 31 000,00 zł

Pomysłodawca: Barbara Sadowska

Koordynator zadania: Barbara Sadowska 

 

Fotoleracja: