1. WYNAJEM POMIESZCZEŃ:

  • SALA WIDOWISKOWA - 340 miejsc  

sala kolumnowa

 

plan sceny

 

a) uroczystości (wesela, studniówki, bale, chrzciny, jubileusze itp. )
- jeden dzień - 3.000,-zł


b) koncerty, spektakle teatralne, kabarety itp
 Bez obsługi i sprzętu:
- do 2 godz. (120min) - 1.000 zł 
- za każdą rozpoczętą godzinę + 300 zł

Z obsługą i sprzętem (oświetlenie, nagłośnienie itp.)
- do 2 godz. (120min) - 2.000 zł
- za każdą rozpoczętą godzinę + 500 zł

c) spektakle teatralne dla dzieci i młodzieży w danym dniu:
- 1 spektakl      - 1.000 zł
- 2 spektakle    - 1.600 zł
- 3 spektakle    - 1.800 zł 

d) imprezy charytatywne:
- 300 – 1.000 zł w zależności od czasu trwania, ilości uczestników, zapotrzebowania na sprzęt i bsługę techniczną


e) narady, zebrania, sesje rady, spotkania partii politycznych, kiermasze, pokazy, prezentacje:
- 600 – 2.000 zł w zależności od czasu trwania oraz ilości uczestników


f) imprezy organizowane przez Stowarzyszenia, organizacje, placówki oświatowe i inne instytucje współpracujące z Hajnowskim Domem Kultury, gdzie HDK nie jest współorganizatorem wydarzenia:
- 400 – 1.500 zł w zależności od czasu trwania i ilości uczestników.

Podane ceny są cenami netto. Należy do nich doliczyć podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

  • SALA KAMERALNA - 60 miejsc

- do 2 godz. – 400,-zł - za każdą rozpoczętą godzinę + 100,-zł

Podane ceny są cenami netto. Należy do nich doliczyć podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 sala lustrzana

  • SALA KAMERALNA - 40 miejsc

- do 2 godz. – 400,-zł - za każdą rozpoczętą godzinę + 100,-zł

Podane ceny są cenami netto. Należy do nich doliczyć podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

sala kameralna nr 4

  • MAŁA GALERIA bez zaplecza - 25 miejsc

- 300 - 600 w zależności od czasu trwania i ilości uczestników.

Podane ceny są cenami netto. Należy do nich doliczyć podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 sala galeria

  • SALA TANECZNA - 35 miejsc

- do 2 godzin (120min) - 400 zł - za każdą rozpoczętą godzinę + 100 zł

Podane ceny są cenami netto. Należy do nich doliczyć podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 sala taneczna

  • INNE SALE 

- 100 - 500 w zależności od czasu trwania i ilości uczestników.

Podane ceny są cenami netto. Należy do nich doliczyć podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

  • WYNAJEM HOLU NA KIERMASZE HANDLOWE 

- 500 - 1.000 zł za 1 dzień w zależności od zajmowanej powierzchni holu.

Podane ceny są cenami netto. Należy do nich doliczyć podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  • WYNAJEM AMFITEATRU

- 3.000 - 5.000 zł w zależności od czasu trwania wydarzenia

Podane ceny są cenami netto. Należy do nich doliczyć podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

2. WYNAJEM NAGŁOŚNIENIA

  •  Nagłośnienia w pomieszczeniach:

- za pierwszą godzinę: 300 - 400 zł w zależności od ilości użytego sprzętu (kolejne godziny wg umowy)

  •  Nagłośnienie w plenerze:

- za pierwszą godzinę: 400 - 500 zł w zależności od ilości użytego sprzętu (kolejne godziny wg umowy)
Przy nagłaśnianiu imprez poza Hajnówka należy doliczyć koszty transportu.

 

3. Podane ceny są cenami netto. Należy do nich doliczyć podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Zastrzega się możliwość stosowania innych cen niż wymienione w cenniku uzgodnionych między stronami jednak nie niższych niż podane ceny minimalne .

5. Dopuszcza się stosowanie zniżki do 50% ceny wynajmu dla pracowników HDK przy organizacji uroczystości rodzinnych.