Hajnowski Dom Kultury realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Hajnowski Dom Kultury realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich  „Promocja niematerialnego dziedzictwa kulturowego obszaru LGD Puszcza Białowieska dzięki inwestycji realizowanej przez Hajnowski Dom Kultury”

Dofinansowanie: 118.950,00 zł

Celem projektu jest zachowanie i promowanie potencjału kulturowego LGD Puszcza Białowieska, w tym zasobów niematerialnego dziedzictwa kulturowego poprzez doposażenie Hajnowskiego Domu Kultury w sprzęt muzyczny i podlaskie stroje ludowe.