HDK zakończył realizację projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich

 

stroje ludowe zakupione w ramach projektu „Promocja niematerialnego dziedzictwa kulturowego obszaru LGD Puszcza Białowieska dzięki inwestycji realizowanej przez Hajnowski Dom Kultury”
.
sprzęt muzyczny zakupiony w ramach projektu „Promocja niematerialnego dziedzictwa kulturowego obszaru LGD Puszcza Białowieska dzięki inwestycji realizowanej przez Hajnowski Dom Kultury”
.
sprzęt muzyczny zakupiony w ramach projektu „Promocja niematerialnego dziedzictwa kulturowego obszaru LGD Puszcza Białowieska dzięki inwestycji realizowanej przez Hajnowski Dom Kultury”

Hajnowski Dom Kultury realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich  „Promocja niematerialnego dziedzictwa kulturowego obszaru LGD Puszcza Białowieska dzięki inwestycji realizowanej przez Hajnowski Dom Kultury”

Dofinansowanie: 118.950,00 zł

Celem projektu jest zachowanie i promowanie potencjału kulturowego LGD Puszcza Białowieska, w tym zasobów niematerialnego dziedzictwa kulturowego poprzez doposażenie Hajnowskiego Domu Kultury w sprzęt muzyczny i podlaskie stroje ludowe.

.
Zapytanie ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest zakup zestawu sprzętu muzycznego wraz z dostawą w ramach projektu „Promocja niematerialnego dziedzictwa kulturowego obszaru LGD Puszcza Białowieska dzięki inwestycji realizowanej przez Hajnowski Dom Kultury”, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej. Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.

Pliki do pobrania:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
  3. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

 

.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa 50 kompletów podlaskich strojów ludowych wraz z obuwiem w ramach projektu „Promocja niematerialnego dziedzictwa kulturowego obszaru LGD Puszcza Białowieska dzięki inwestycji realizowanej przez Hajnowski Dom Kultury”, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego  na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej. Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest dostępny w załączniku nr 1.

Pliki do pobrania:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
  3. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
  4. Załącznik nr 3
  5. Załącznik nr 4