Hajnówka dostępna

Tytuł projektu: „Hajnówka dostępna – program dostępności miasta w sferach kultury i turystyki inspirowany rozwiązaniami włoskimi z miasta Matera”

Ośrodek  Wspierania Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z:

 • Gminą Miejską Hajnówka
 • Miejską Biblioteką Publiczną im. Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce
 • Hajnowskim Domem Kultury
 • Stowarzyszeniem Kulturalnym Pocztówka
 • partnerem ponadnarodowym: Pro Loco Matera (Włochy).

od 1 grudnia 2019 r. realizuje projekt „Hajnówka dostępna – program dostępności miasta w sferach kultury i turystyki inspirowany rozwiązaniami włoskimi z miasta Matera ” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt zakłada poprawę funkcjonowania Miasta Hajnówka w obszarze dostępności dla osób o szczególnych potrzebach poprzez wypracowanie i wdrożenie nowego standardu świadczenia usług wraz ze zmianami w przestrzeni publicznej w obszarze kultury i turystyki we współpracy z partnerem włoskim. Rozwiązanie wypracowywane przez międzysektorową Grupę Inicjatywną z partnerem ponadnarodowym, będzie wdrażane przy szerokiej współpracy partnerów lokalnych.

Nowe rozwiązanie ujęte w Programie Dostępna Hajnówka Kultura i Turystyka, będzie składać się z następujących komponentów:

 1. modelowy audyt dostępności dla osób o specyficznych potrzebach obiektów kultury i związanych z turystyką
 2. standard świadczenia usług kulturalnych dostosowanych do potrzeb osób o szczególnych potrzebach
 3. standard świadczenia usług turystycznych dostosowanych do potrzeb osób o szczególnych potrzebach, uwzględniający uniwersalne projektowanie w przestrzeni
 4. standard dostępności urzędu, w tym obsługi klientów dostosowany do potrzeb osób o szczególnych potrzebach w Hajnówce

Program będzie realizował cele rządowego programu Dostępność + i będzie zgodny z Lokalnym Programem Rewitalizacji. Realizatorom projektu zależy na wypracowaniu rozwiązań, które:

 • wprowadzą nowe rozwiązania na terenie miasta Hajnówka w obszarze dostępności kultury i turystyki dla osób o specyficznych potrzebach
 • będą bazowały na trwałej, systematycznej współpracy sektora publicznego i społecznego
 • będą dążyły do realizacji usług publicznych z uwzględnieniem uniwersalnego projektowania i specyficznych potrzeb odbiorców o utrudnionym dostępie
 • uwzględnią lokalny potencjał oraz zasoby kulturowe
 • uwzględnią rozwiązania w sferze dostępności fizycznej oraz zmysłowej (słuch, wzrok, dotyk, zapach) na przykładzie rozwiązań w mieście Matera
 • będą możliwe do implementacji w innych miastach o wielkości do 30 000 mieszkańców.

Okres realizacji projektu: od 1 grudnia 2019 roku do 31 maja 2022 roku.

Wartość projektu: 1 916 416,80 zł, w tym dofinansowanie z UE: 1 850 416,80 zł

Projekt realizowany z funduszy europejskich