Zespół Pieśni „Echo Puszczy”

pibia15dyrygent – Alina Niegierewicz

próby odbywają się w każdy czwartek o godz. 18:00

Historia Zespołu Pieśni  „ECHO PUSZCZY”         ( ARCHIWUM )

Pomysłodawcą i głównym organizatorem powstania Zespołu Pieśni było Miejskie Koło BTSK w Hajnówce. Pierwsze organizacyjne spotkanie odbyło się dnia 11.06.1982 roku o godz. 18ºº (piątek) w Liceum Ogólnokształcącym z Białoruskim Językiem Nauczania w Hajnówce, na którym byli obecni organizatorzy i członkowie nowo powstałego chóru: dyrygent Aleksander Łukaszuk, dyrektor LO z BJN Aleksander Iwaniuk, Sergiusz Charkiewicz, dyrektor HDK Mikołaj Buszko, Aleksy Charkiewicz, Włodzimierz Sulima, Sergiusz Seweryn, Jan Jakimiuk, Włodzimierz Mińko, Bazyl Andrejuk, Maria Sapieżyńska, Olga Bliźniuk, Maria Danilecka, Aleksandra Androsiuk, Halina Panasiuk, Mikołaj Siemieniuk.

Próby Zespołu odbywały się w LO z Białoruskim Językiem Nauczania aż do czasu 15 spotkania, kiedy to liczba uczestników przekroczyła możliwości (pojemnościowe) fizyczne sali klasowej. Wtedy też podjęto starania o znalezienie lokum przystosowanego do większej liczby osób. Od dnia 23.09.1982 r. próby zespołu odbywały się w Hajnowskim Domu Kultury i od tej pory zespół przyjął nazwę Białoruskiego Zespołu Pieśni HDK.

Dnia 15.10.1982 r. podczas drugim występu Zespołu w sali kolumnowej HDK zorganizowanego z okazji przyjazdu do Hajnówki delegacji pisarzy białoruskich (z Maksimem Tankiem na czele), przedstawicieli ambasady ZSRR oraz przedstawicieli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Polski, był obecny również redaktor białoruskiego magazynu Radia Białystok Wiktor Rudczyk. Dokonał on wtedy nieoficjalnego nagrania Zespołu, które dnia 30 października 1982 r. o godzinie 1750 – 1805 słuchacze Radia Białystok mogli usłyszeć.

Natomiast podczas próby dnia 28 października 1982 roku (czwartek) po godzinie 18:00 redaktor Polskiego Radia w Białymstoku Andrzej Danilczuk dokonał pierwszego oficjalnego nagrania Zespołu do Radia Białystok.

Z dyrygentem Dymitrem Tichoniukiem i akompaniatorem Mikołajem Sidorukiem w dniu 17.02.1988 roku o godz. 19:00 w Rozgłośni Polskiego Radia w Białymstoku dokonano nagrania pierwszej kasety z utworami w wykonaniu Zespołu Pieśni HDK. Trwało to do godz. 01:30 dn. 18.02.1988 roku

W 1985 roku oktet męski Zespołu wystąpił podczas Koncertu Galowego na Festiwalu Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze.

W 1992 roku Zespół Pieśni HDK został odznaczony zbiorową odznaką „Zasłużony Białostocczyźnie” i Dyplomem Honorowym Ministra Kultury i Sztuki.

Zespół występował w okolicznych wsiach i miasteczkach naszego województwa i województw sąsiednich. W swoim tourne po województwie bialsko – podlaskim koncertował w takich miejscowościach: Zabłocie, Tuczno i Hanna. Zespół brał udział w XI Ogólnopolskim Przeglądzie Kultury Mniejszości Narodowych w Młynarach woj. warmińsko – mazurskie. W roku 2000 i 2012 czynnie uczestniczył w Międzynarodowych Spotkaniach Zespołów Artystycznych Mniejszości Narodowych i Etnicznych „ŹRÓDŁO” w Dobrodzieniu woj. opolskie.

Zespół Pieśni HDK miał zaszczyt również wystąpić podczas Dni Kultury Białoruskiej organizowanych przez Konsulat Białoruski w Gdańsku, a także uczestniczył w „VII Przeglądzie Wspólnota w Kulturze” w Warszawie.

Podczas zagranicznych wyjazdów 21 razy odwiedził Białoruś, 4 razy Czechy i Słowację, 2 razy Estonię oraz raz Litwę.

W 2007 roku odbyły się uroczyste obchody 25-lecia działalności Zespołu. Urodziny Zespołu były doskonałą okazją do „ochrzczenia” Zespołu, gdyż pomimo tak długiego istnienia nie doczekał się on jeszcze własnej nazwy. Rodzicami chrzestnymi zostali, Alla Gryc i Leonard Kulwanowski, którzy odczytali Akt Nadania Imienia dla Zespołu. Zespół przyjął nazwę „Echo Puszczy”.

Marszałek Województwa Podlaskiego przyznał Zespołowi Pieśni HDK w Hajnówce Odznakę Honorową Województwa Podlaskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i promowania kultury ludowej w Województwie Podlaskim w kraju i zagranicą.

Zespół z okazji Jubileuszu 25- lecia otrzymał od Burmistrza Miasta Hajnówka nagrodę w wysokości 10 000 zł. Starosta hajnowski w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pana Kazimierza Ujazdowskiego przekazał ufundowaną przez Ministerstwo Nagrodę Specjalną w wysokości 10 000 zł., a dla członków którzy są w zespole od samego początku (Bazyl Andrejuk, Bazyl Baszun, Aleksy Charkiewicz, Zenaida Gawryluk, Włodzimierz Mińko, Aleksy Nazaruk, Maria Sapieżyńska, Michał Tarasiuk, Irena Tichoniuk) wręczył przyznane przez Ministra Honorowe Odznaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski uhonorował Zespół Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze „Gloria Artis”.

W trakcie 30 lat istnienia Zespół wystąpił w Hajnówce 169 razy. Koncerty organizowane były z różnych okazji, takich jak uroczystości państwowe i regionalne, np.: Dzień Niepodległości, Dzień Wojska Polskiego, Dzień Zwycięstwa, Dzień Kobiet, Dzień Hajnówki oraz podczas imprez folklorystycznych. „Echo Puszczy” od wielu lat bierze czynny udział w inscenizacjach tradycyjnego obrzędu weselnego podczas Biesiady Weselnej organizowanej przez Hajnowski Dom Kultury. Zespół uczestniczył w wielu audycjach nie tylko w Regionalnych Rozgłośni Polskiego Radia Białystok i TVP 3, także w TVP 2 w „Pytaniu na Śniadanie”. Miał swój udział również w nagraniach ścieżki dźwiękowej do filmu „Cztery Pory roku w Puszczy Białowieskiej” oraz wystąpił na żywo w telewizji internetowej podczas Prezentacji Obrzędu Weselnego. W ciągu 30 lat istnienia Zespół wykonał 516 koncertów. Oglądało go i słuchało około 500.000 osób. 31 stycznia 2013 roku rada Powiatu Hajnowskiego nadała ZP „Echo Puszczy” tytuł „Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego”.

Swoje osiągnięcia Zespół zawdzięcza m. in. dyrygentom, a w ciągu 30 lat działalności było ich kilku:

Aleksander Łukaszuk z Hajnówki dyrygent i akompaniator pracował z chórem od 11.06.1982 roku do 12.02.1987 roku.
Dymitr Tichoniuk z Hajnówki pracował od 12.02.1987 roku do 12.11.1988 roku.
Michał Artysiewicz z Kleszczel pracował od 20.11.1988 roku do 15.06.1989 roku.
15 lat szlifowała poziom artystyczny Zespołu Pani Anna Strycha z Grodna – Białoruś to jest od 15.06.1989 roku do 17.06.2004 roku.
W związku z zarządzeniem MSW, iż należy zatrudniać dyrygentów z Polski, na ogłoszenie dyrekcji HDK zgłosił się w dniu 09.03.2003 roku kandydat Pan Bernard Bieniakoński. W dniu 20.03.2003 roku w czwartek na próbie Zespołu z nowym dyrygentem omówiony został program działania i na tym się skończyło, na następną próbę Pan dyrygent się nie zgłosił.
Dnia 02.10.2003 roku (czwartek) podczas próby Zespół zapoznał się z nową dyrygentką Aliną Kos. Kilka prób odbyło się w asyście dwóch dyrygentek Anny Strychy i Aliny Kos. Po czym dnia 20.11.2003 roku opuściła Zespół Pani Alina Kos, a pozostała Pani Anna Strycha.
W dniu 17.06.2004 roku Pani Anna Strycha przekazała pałeczkę nowej dyrygentce Pani Alinie Niegierewicz z Bielska Podlaskiego, która to prowadzi Zespół w następne 30-lecie.
Ważną rolę w Zespole odgrywa również akompaniator z kapelą.

1. Akompaniatorem Zespołu i kierownikiem kapeli ludowej od dnia 21.01.1988 roku do końca 2007 roku był Mikołaj Sidoruk z Augustowa koło Bielska Podlaskiego – akordeonista.

W składzie kapeli grali:

1. Józef Korkus od dnia 01.06.1989r. przez kilka miesięcy.

2. Michał Kisielewski od dn. 12.02.1995 r. do 08.11.1997r. – skrzypce.

3. Irek Przychodzki – kontrabas od 12.02.1995r. do 18.07.1999r.

4. Piotr Juszkiewicz – skrzypce od dn. 16.11.1995r. do 02.07.2005r.

5. Aleksander Sosnowicz – Mińsk – Białoruś – bajan od dn. 08.07.1995r. do 06.08.1995r.

6. Anatol Kunicki – Grodno – Białoruś – bajan od dn. 07.10.1995r. do 10.11.1995 roku.

7. Zbigniew Janiak – II akordeon od dn.16.11.1995r. do dnia 18.07.1999r.

8. Andrzej Golonko – perkusista od dn. 16.11.1995r. do dnia 09.02.2003 roku.

9. Małżeństwo z Bielska Podlaskiego Anna i Igor Fita (skrzypce, kontrabas) od dn. 29.06.1997r. do dn. 11.01.1998 roku.

10. Od 2008 roku akompaniatorem Zespołu jest Mikołaj Miazhenny.

Przez 30 lat istnienia Zespołu Pieśni HDK przewinęło się ponad 100 osób w roli artystów sceny. Zespół dał im możliwość przypomnienia o swoich korzeniach, rozwinięcia swoich talentów artystycznych i nauki życia w Zespole. Niektórzy z członków Zespołu nie uczyli się w szkole języka ojczystego i nie posługiwali się nim w domu. Dopiero uczestnicząc w działalności Zespołu uświadomili sobie, kim są. Dzięki temu poczuli swoją dumę narodową i powrócili do swych korzeni, kultury swoich przodków.

Wiele osób opuściło Zespół z powodu zmiany planów życiowych.

Niestety przez 30 lat istnienia zespołu odeszli na zawsze, nie tylko z chóru organizatorzy: Aleksander Iwaniuk – dyrektor LO z BJN i Sergiusz Charkiewicz oraz chórzyści: Piotr Ginszt, Klaudia Przychodzka, Aleksander Adamiuk, Sergiusz Seweryn, Jan Macisz, Halina Panasiuk, Maria Kośko, Zbigniew Janiak, Mikołaj Kiryluk i Aleksy Charkiewicz.