Zajęcia taneczno-rytmiczne

instruktor – Justyna Birycka

Zajęcia taneczno – rytmiczne  dla dzieci w wieku 3 -4 lat odbywały się  od lutego 2016 r. do czerwca 2018 r.

Cele zajęć :

  • wzbudzenie w dziecku zamiłowania do tańca i śpiewu,
  • rozwijanie i doskonalenie słuchu muzycznego i pamięci,
  • zwrócenie uwagi na poprawną postawę dziecka podczas tańca i śpiewu,
  • rozwijanie koordynacji i rytmiczności ruchów,
  • stworzenie warunków dla wyzwolenia aktywności, inicjatywy i pomysłowości dziecka,
  • poznawanie prostych układów choreograficznych