Zajęcia taneczno-rytmiczne

instruktor – Justyna Birycka

Zajęcia taneczno – rytmiczne  trwają  od lutego 2016 r. i są kierowane do dzieci w wieku 3 -4 lat. W roku szkolnym 2017 / 18 odbywają się  w każdy czwartek w sali nr  20 Hajnowskiego Domu Kultury    w  godz. 15:30 – 16:00

Cele zajęć :

  • wzbudzenie w dziecku zamiłowania do tańca i śpiewu,
  • rozwijanie i doskonalenie słuchu muzycznego i pamięci,
  • zwrócenie uwagi na poprawną postawę dziecka podczas tańca i śpiewu,
  • rozwijanie koordynacji i rytmiczności ruchów,
  • stworzenie warunków dla wyzwolenia aktywności, inicjatywy i pomysłowości dziecka,
  • poznawanie prostych układów choreograficznych