Klub Plastyka „START”

Klub Plastyka START
Klub rozpoczął swoją działalność w maju 2010 r. z inicjatywy instruktora plastyki Zenaidy Jakuć, która sprawuje opiekę nad grupą z ramienia HDK. Klub tworzą ludzie zróżnicowani wiekowo, różnych profesji, ale z pasją tworzenia i zamiłowaniem do sztuki. Spotkania – warsztaty odbywają się dwa razy w miesiącu w pracowni albo w plenerze. W programie działania klubu jest nie tylko wspólne rysowanie i malowanie, ale też spotkania z artystami, wyjazdy do galerii oraz przygotowywanie własnych wystaw.

Ideą Klubu jest wspieranie twórców amatorów, integracja środowiska (przełamanie izolacji osób tworzących), stworzenie sprzyjających warunków do pracy twórczej, doskonalenie warsztatu i wymiana doświadczeń.

 

 

 
Obecni członkowie KP START:

 • Andrejuk Zenia
 • Chilimoniuk Mirosław
 • Ginszt Urszula
 • Gryka Władysław
 • Kowalska Anna
 • Kucharska Martyna
 • Kulik Sławomir
 • Niewiadomska Małgorzata
 • Parfieniuk Jolanta
 • Poznańska Hanna Maria
 • Prokopiuk Julia
 • Sapiołko Marek
 • Stasiewicz Leon
 • Żukowski Jerzy

 Klub jest otwarty na nowych członków!

Malowanie na szkle z klubem plastyka styczeń 2016 r.

Archiwium 2013 – 2016