Dziecięca grupa „Dzwonki”

Dziecięca grupa DzwonkiGrupa powstała w 2008 r i działa przy Hajnowskim  Domu Kultury. Skupia dzieci z hajnowskich przedszkoli i szkół podstawowych. Prowadzi ją pani Wiera Masajło – emerytowana nauczycielka, która przygotowuje dzieci do konkursów recytatorskich i teatralnych w języku białoruskim.

 

 

 

 

 

Dziecięca Grupa „Dzwonki” w 2017 r. brała udział w :

W 2016 r. brała udział w :

  • Hajnowskich Spotkaniach z Kolędą Prawosławną – HDK (przesłuchania konkursowe 11-12.01.16 r.)
  • XVII Prezentacjach zespołów kolędniczych „Gwiazda i Kolęda” – Białystok (17.01.16 r.)
  • Wieczorze Kolęd w GOK-u w Dubinach (20.01.16r.)
  • Przeglądzie Teatrów Wiejskich i Obrzędowych Województwa Podlaskiego 2016 ( Łomża 13.02.16 r.) – III miejsce
  • Konkursie zespołów teatralnych w języku białoruskim – BTSK Białystok (13.04.2016r.) – II miejsce
  • XXIII Prezentacjach Białoruskich Zespołów Obrzędowych w Bielsku Podlaskim i Dubiczach Cerkiewnych (12.11.2016r.)
  • XXIII Prezentacjach Białoruskich Zespołów Obrzędowych w BTSK w Białymstoku (18.11.2016r.)
  • XXIII Prezentacjach Białoruskich Zespołów Obrzędowych w Hajnówce (20.11.2016r.)

Ponadto Grupa Dziecięca „DZWONKI” wystąpiła podczas: promocja książki Doroteusza Fionika „Bieżeństwo. Droga i powroty 1915-1922” w Muzeum i Ośrodku Kultury Białoruskiej – spektakl pt. ”Uspaminy pra bieżeństwo” (20.03.16 r.).