Cennik

uczestnictwa w zajęciach  w Hajnowskim Domu Kultury
w sezonie wrzesień 2016  – czerwiec 2017
L.p. Zajęcia Opłata za 1 os/m-c
zł brutto 
 1 Studio Piosenki Estradowej 50,-
2 Klub Tańca Towarzyskiego „Hadek” 30,-
3 Taniec Towarzyski dla dorosłych 50,-
4 Grupy Taneczne X i X Mini 10,-
5 Grupa tańca HIP HOP – młodzież 50,-
6 Grupa tańca HIP HOP – dzieci 30,-
7 ZTL „Przepiórka” 10,-
8 Mażoretki 20,-
9 Klub Plastyka „START”  20,-
10 Koło Plastyczne „Deformacja” 26,-
11 Pracownia Gobelinu 16,-
12 Warsztaty rękodzielnicze 20,-
13 Warsztaty LEGO 30,-
14 Amatorski Teatr Różności 10,-
15 Rytmika 5,-
16 Zajęcia taneczne dla dzieci 3 – 5 lat 15,-

 

Rodzinom  posiadającym Kartę Dużej Rodziny Hajnowskiej przysługuje 50% zniżka na wszystkie zajęcia w HDK.