Cennik

uczestnictwa w zajęciach  w Hajnowskim Domu Kultury
w sezonie wrzesień 2017  – czerwiec 2018
   L.p. Zajęcia Opłata za 1 os/m-c
zł brutto 
 1. Studio Piosenki Estradowej 50,-
 2. Klub Tańca Towarzyskiego „Hadek” 30,-
3. Taniec Towarzyski dla dorosłych 50,-
 4. Zespół Tańca Nowoczesnego „ABRAKADABRA” 10,-
 5. Zespół Tańca Nowoczesnego „ILUZJA” 10,-
 6. Grupa tańca HIP HOP – młodzież 55,-
 7. Grupa tańca HIP HOP – dzieci 30,-
 8. ZTL „Przepiórka” 10,-
 9. ZTL „Przepiórka” – 5-6 lat 15,-
 10. Mażoretki 20,-
 12. Klub Plastyka „START”  20,-
 13. Koło Plastyczne „Deformacja” 26,-
 14. Pracownia Gobelinu 16,-
 15. Warsztaty rękodzielnicze 20,-
 16. Warsztaty LEGO 40,-
 17. Amatorski Teatr Różności 10,-
 18. Rytmika 5,-
 19. Zajęcia taneczne dla dzieci 3 – 4 lat 15,-
Rodzinom  posiadającym Kartę Dużej Rodziny przysługuje zniżka na wszystkie zajęcia w HDK :
50 % – dla posiadaczy Hajnowskiej KDR
20%  – dla posiadaczy Ogólnopolskiej KDR