Zespół Tańca Ludowego „Przepiórka”

Zespół Tańca Ludowego „Przepiórka” powstał w listopadzie 1993 roku przy Hajnowskim Domu Kultury z inicjatywy Anny Baran, absolwentki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i wieloletniej członkini Zespołu Tańca Ludowego UMCS w Lublinie. Od 2007 roku zespół prowadzi Justyna Birycka – tancerka ZTL „Przepiórka”. W Zespole w pięciu grupach wiekowych (przedszkolaki, dzieci i młodzież szkolna, dorośli […]

Czytaj dalej